Pin It

Una dintre principalele preocupări s-a referit la relaţiile monetare şi finanţele internaţionale. 

În  iulie  1944,  45  de  state  au  participat  la  Conferinţa  Monetară  şi Financiară Internaţională de la Bretton Woods, unde s-a decis crearea sistemului monetar internaţional bazat pe etalonul aur-devize,

dolarul fiind principala monedă de rezervă, chiar dacă nu mai era convertibil în aur decât în afara teritoriului S.U.A. De asemenea, s-a hotărât crearea FMI, BIRD şi Băncii Mondiale.

În 1945 este adoptată Carta O.N.U. la Conferinţa de la San Francisco. S-a stabilit ca O.N.U. să conlucreze cu diferite organizaţii specializate, cărora le-a încredinţat  rezolvarea  unor  probleme  economice  specifice şi anume:  FMI  pentru problemele monetare, BIRD pentru reconstrucţia şi dezvoltarea ţărilor afectate de război şi apoi sprijinirea ţărilor subdezvoltate, FAO pentru agricultură şi alimentaţie, UNESCO pentru problemele legate de muncă etc.

Au fost iniţiate o serie de negocieri pentru refacerea comerţului internaţional, fiind vizate reducerea sau chiar înlăturarea taxelor vamale şi a altor restricţii. Un prim acord de acest tip a fost GATT (Acordul General pentru Tarife şi Comerţ). La nivel regional, au crescut preocupările pentru integrarea economică interstatală.