Pin It

Selectarea celor mai potrivite criterii pentru segmentarea pieţei este o importantă decizie de marketing deoarece această identificare a variabilelor de segmentare este punctul de pornire în definirea pieţei ţintă.

 

Segmentarea ce utilizează o singură variabilă este cea mai simplă modalitate de segmentare şi cea mai uşor de realizat. Totuşi, o singură variabilă oferă specialiştilor de marketing o precizie medie în desemnarea mixului de marketing care să satisfacă cerinţele consumatorilor din cadrul unui segment identificat. Un exemplu, îl reprezintă segmentarea în funcţie de nivelul de venit, pe care o vom reprezenta grafic mai jos (egalitatea zonelor ce reprezintă segmentele nu înseamnă că ele au aceeaşi mărime).

  Segmentarea pe baza mai multor variabile oferă mai multe informaţii despre persoanele ce alcătuiesc fiecare segment de consumatori, decât cea pe baza unei singure variabile. Informaţiile suplimentare permit companiei să dezvolte un mix de marketing care să satisfacă mult mai bine nevoile consumatorilor dintr-un anumit segment de piaţă.

Cunoaşterea mediei de vârstă a grupului, nivelul de educaţie şi pregătire, nivelul venitului, obiceiurile de cumpărare ale pieţei ţintă sunt extrem de importante. Cel mai mare dezavantaj al segmentării folosind mai multe criterii este că pe măsura creşterii numărului de caracteristici considerate, creşte şi numărul segmentelor rezultate.

 

 

Pe baza analizelor anterioare, referitoare la întreg procesul segmentării, acesta poate avea valoare practică şi poate fi eficient, atunci când sunt îndeplinite următoarele cerinţe:

 nevoile consumatorilor pentru produs să fie eterogene; dacă nu este aşa atunci nu apare nevoia segmentării;

segmentele trebuie să poată fi identificate; firma trebuie să opteze pentru acele baze şi criterii de segmentare care vor permite separarea persoanelor ce compun piaţa totală, în grupuri cu aproximativ aceleaşi nevoi;

   piaţa totală trebuie segmentată în aşa fel încât pentru segmentele identificate să se poată estima potenţialul de vânzare , costurile şi profiturile;

   cel puţin un segment trebuie să fie suficient de profitabil pentru a justifica dezvoltarea unui mix de marketing;

   firma trebuie să fie în măsură să deservească segmentul ales printr-un mix de marketing specific. Unele segmente de piaţă pot fi însă dificil sau imposibil de cucerit ca urmare a existenţei unor limitări de natură legală, socială etc.