Pin It

Comportamentul concurenţial a fost mai întâi studiat în economie, în funcţie de structura pieţei. Structurile de piaţă sunt identificate în funcţie de două dimensiuni: numărul de concurenţi şi gradul de diferenţiere a produselor.

   

În funcţie de aceasta, pot fi identificate trei situaţii principale:

  • Concurenţa pură şi perfectă în care numeroşi furnizori fac faţă numeroşilor cumpărători pentru produse nediferenţiate.
  1. Monopolul care corespunde unei pieţe pe care se înfruntă un furnizor şi numeroşi cumpărători.Furnizorul joacă rol determinant.
  2. Oligopolul în care numai câţiva furnizori se înfruntă pe o piaţă.Diferiţii concurenţi sunt astfel foarte dependenţi unii de alţii pentru a-şi fixa preţurile, produsele lor fiind nediferenţiate sau nediferenţiate.