Pin It

        In România, evaziunea fiscala reprezenta, in 1997, aproximativ 10% din P.I.B., in 1998 s-a mentinut aproximativ la acelasi nivel, iar fata de bugetul general consolidat al statului, reprezenta aproximativ 30% in 1997 si circa 32% in 1998. Pe categorii de impozite si taxe, structura evaziunii fiscale, in 1996 si 1997, se prezinta ca in tabelul de mai jos.

Tabelul 10.1. – Structura evaziunii fiscale, in 1996 si 1997, in România

Nr. crt.

Explicatii

Ponderi fata de total in 1996

Ponderi fata de total in 1997

1.

Impozit pe profit

33,03

45,82

2.

T.V.A.

27,80

26,29

3.

Impozit pe salarii

6,73

8,55

4.

Accize

14,60

6,25

5.

Impozite si taxe locale

3,30

1,97

6.

Alte impozite si taxe

14,53

11,12

Sursa: Cartea Alba, un an guvernare, decembrie 1996-decembrie 1997, editat de Departamentul Informatiilor Publice al Guvernului României, mai 1998, p. 9

Evaziunea fiscala se manifesta in România, prin diferite forme, cum sunt:

 • practicarea unor preturi liniare inferioare costurilor produselor brute livrate si implicit calcularea accizelor in functie de preturile respective si nu de costurile efective ale produselor;
 • neinregistrarea in contabilitate a veniturilor realizate;
 • utilizarea unor facturi externe falsificate, in care se inscriu preturi mai mici decât cele reale;
 • in cazul autentificarii actelor de instrainare a imobilelor, deseori, partile convin ca pretul vânzarii inscris in actul de vânzare-cumparare autentificat sa fie inferior celui real, pentru ca taxa de timbru sa se determine la un nivel mai mic;
 • vânzarile nedeclarate (cele care se fac fara intocmirea documentelor corespunzatoare si fara a fi inregistrate in contabilitate);
 • deducerile false (se realizeaza prin intocmirea de facturi false);
 • erorile intentionate de inregistrare;
 • aplicarea incorecta a cotei zero sau a scutirilor;
 • cereri de rambursare nejustificate, când se solicita rambursarea taxei aferente unor marfuri exportate sau pentru bunuri la care legea permite deduceri, fara insa ca in realitate aceste operatiuni sa fi fost efectuate.

Ministerul Finantelor, in 1997, analizând fenomenul evaziunii fiscale, a identificat urmatoarele cauze care au facilitat manifestarea acesteia:

 • desfasurarea de activitati fara autorizatie legala;
 • intentia de eludare sau incalcare deliberata a prevederilor din legislatia fiscala, in vederea sustragerii de la plata impozitelor, taxelor si contributiilor;
 • amânarea sau refuzul achitarii obligatiilor fiscale corect determinate;
 • conducerea incompleta sau incorecta a evidentelor care stau la baza determinarii cheltuielilor, veniturilor si obligatiilor fiscale;
 • exploatarea la maximum a unor incoerente sau inconsecvente ale legislatiei fiscale sau interpretarea arbitrara a prevederilor acesteia in ceea ce priveste facilitatile fiscale;
 • necunoasterea legislatiei fiscale.

Printre masurile care pot contribui la limitarea evaziunii fiscale, in România, mentionam:

 • unificarea legislatiei fiscale si o mai buna corelare a acesteia cu ansamblul cadrului legislativ din economie;
 • eliminarea acelor prevederi din actele normative care pot favoriza evaziunea fiscala si o mai buna corelare a facilitatilor fiscale;
 • reorganizarea structurilor teritoriale ale aparatului Ministerului Finantelor, astfel incât sa se elimine paralelismul si suprapunerile din activitatea organelor de control financiar si fiscal, in ceea ce priveste supravegherea fiscala, controlul fiscal si combaterea evaziunii fiscale;
 • trecerea, in prim plan, a controlului prin sondaj si pe plan secundar, a controlului permanent si excesiv;
 • editarea unei publicatii specializate de catre Ministerul Finantelor, care sa faciliteze interpretarea unitara a cadrului normativ privind identificarea si combaterea evaziunii fiscale;
 • stabilirea unui raport optim intre salariu si stimulente pentru cointeresarea aparatului fiscal;
 • implementarea unui sistem informatic care sa furnizeze datele necesare pentru identificarea, analiza si combaterea fenomenului evazionist;
 • instituirea unui sistem intern de pregatire permanenta a personalului din Ministerul Finantelor cu atributii in identificarea si combaterea evaziunii fiscale.