Pin It

Sinteza planului

 

Istoricul firmei si activitatea sa:

 

SC.Milenium SA s-a înfiintat în 15.03.1996, cu un capital social integral privat de 200.000.000 lei. Obiectul principal de activitate al societătii îl reprezintă „activităti specifice pentru restaurante si alimentatie publică”, conform codului CAEN 5530. pe parcursul activitătii sale restaurantul detinut de societate si-a mărit si consolidat nivelul de clienti, gradul de utilizare a capacitătii sale de deservire evoluând de la 45% în anul 1996 la aprox. 75% în anul 2001.

În prezent valoarea lunară a cifrei de afaceri aste de aprox. 1.450.000 lei, 25% fiind asigurată de serviciile de catering. Cota de piată a restaurantului este de 5%, fiind sustinută de serviciile a 29 de salariati.

 

Descrierea serviciilor:

Restaurantul Hedon oferă un meniu cu mâncăruri si băuturi deosebite, cu specific national sau apartinând bucătăriei internationale, clientii săi având de ales dintr-o gamă largă de preparate. Societatea este renumită pentru politica stricta de asigurare a calitătii seviciilor sale, făcând din aceasta un avantaj concurential.

 

Piata:

Activitatea societătii se încadrează în sfera alimentatiei publice, focalizându-se pe segmentul consumatorilor cu pretentii. Conditia esentială de competitivitate într-un astfel de sector o reprezintă satisfacerea exigentelor clientilor printr-un meniu variat, de o calitate ireprosabile, asigurarea unui ambient plăcut în incita restaurantului precum si promptitudinea livrărilor pentru serviciile de catering.

Ce le mai mari riscuri provin din posibilitatea intrării pe piată a unor reprezentanti ai lanturilor internationale de restaurante si din eventualitatea unor presiuni din partea Patronatului Cărnii.

 

Solicitările financiare:

Ca urmare a cresterii continue a cererii pentru serviciile restaurantului în conditiile unei capacităti limitate, s-a hotărât deschiderea unui nou restaurant care vine în întâmpinarea tendintelor pietei.

Pentru dezvoltarea activitătii societatea consideră necesară deschiderea unui nou restaurant, investitie care necesită 300.000 USD. Pentru aceasta se urmăreste contractarea unui credit pe trei ani cu dobânda de 12% pe an.

Împrumutul va fi garantat printr-un contrat de gaj si ipoteca asupra activelor societătii.

 

                                        

                                      

 

 

 

 

 

 

 1. Descrirea afacerii

 

 1. Descrirea ideii de afaceri:

Prin intermediul restaurantului HEDON, SC Milenium SA prestează servicii de alimentatie publică de aprox. 6 ani. În acest interval de timp, ca urmare a calitătii ireprosabile a serviciilor sale, restaurantul si-a câstigat un renume binemeritat si o cotă de piată confortabilă. Calitatea ofertei si preturile accesibile atrag totusi un număr important de consumatori din zona vestică a Bucurestiului. În prezent, capacitatea de deservire a restaurantului este utilizată în proportie de 75%.

 

Strategia afacerii:

Pe baza cunostintelor dobândite, succeselor anterioare si tipul serviciilor oferite, strategia viitoare a afacerii va fi una de diferentiere calitativă fată de oferta concurentei.

Cu toate că există o serie de localuri în care se poate servii masa la preturi mai mici,

special pentru atragerea si mentinerea clientilor-tintă vizati de societate, acest tip de strategii   s-a dovedit a fi cel mai performant. Experienta si succesul celor 6 ani de activitate argurmentează foarte bine alegerea acestei strategii.

 

 

 1. Descrierea societătii:

 

Prezentatrea situatiei actuale:

În prezent societatea dispune de un capital social de 622.000 mii lei, reprezentat de un număr de 6.200 de actiuni în valoare de 100 mii lei/ actiune. Finantarea activitătii sale se face predominant din surse proprii, la data întocmirii planului de afaceri structura de finantare a activitătii cuprinzând în proportie de 80% capitaluri proprii si 20% datorii curente către furnizori, actionari si institutii ale statului.

La această dată, SC Milenium SA si-a consolidat imaginea si pozitia de piată-tintă, valoarea cifrei de afaceri a anului 2001 ajungând la nivelul record de aprox 610.000 USD (17.400 mil. lei).

Structura actuală a cifrei de afaceri lunare este următoarea:

 

 

Structura lunară a

cifrei de afaceri

Procent

Valoare lunară

     (mii lei)

Număr mediu de

clienti (zilnic)

Catering

25%

362.000

172

 Servicii directe în in-

cinta restaurantului

75%

1.087.500

290

Total

1005

1.450.000

462

 

 Cei 172 de clienti ce sunt deserviti zilnic de sectorul „Catering” sunt generati de comenzile a 15 companii, iar cei 290 de clienti directi ai restaurantului se traduc într-un număr mediu zilnic de 10 clienti/ masă (la o capacitate a restaurantului de 30 mese – aprox. 120 locuri).

 

 

 1. Descrierea produselor ti serviciilor:

Obiectivul unitătii este de a satisface pe deplin exigentele gastronomice ale clientilor, având în vedere că preocuparea oamenilor pentru o alimentatie sănătoasă ti hrănitoare este în crettere în ultimii ani – conform studiilor de piată efectuate de Agentie de monitorizare a tendintelor de consum în anul 2001.

 

Produse ti servicii:   

  Restaurantul a reutit să atragă ti să satisfacă pretentiile unor noi clienti prin varietatea produselor culinare ti sortumentelor de băuturi disponibile. Actuala structură a ofertei poate fi urmărită în tabelul următor:

TIP

Nr. aprox. de sortimente

Pondere în CA totală

Produse culinare traditionale

150

50%

Specialităti ale bucătăriei internationale

70

30%

Buturi

70

20%

 

Se constată o crettere a interesului consumatorilor fată de specialitătile culinare apartinând bucătăriei internationale, în special fată de bucătăria italienească, frantuzească ti asiatică. Cu exceptia bucătăriei asiatice, firma dispune de ora actuală de personal specializat pentru a satisface pe deplin aceste tendinte de consum.

 

Servicii oferite:

Sunt două feluri de deservire a consumatorilor:

 • în mod direct – la una din cele 30 de mese din cadrul restaurantului;
 • prin livrarea la domiciliu sau la biroul clientului a preparatelor comandate prin telefon sau fax.

 

 1. Localizarea restaurantelor:

Restaurantul Hedon dispune de un vad comercial deosebit, fiind amplasat în apropierea intersectiei dintre străzile Semicercului ti Arcurilor, la parterul unui bloc de locuinte de curând construite. Amplasamentul se află visa-vis de Parcul Herastrau astfel încât Hedon beneficiază atât de vecinătatea unui loc intens circulat, cât ti de privelittea oferită de vegetatia parcului.

Amplasamentul viitorului restaurant va fi pe strada Orhideelor, nr 10 bis. Aceasta se află într-o zonă utor accesibilă, în vecinatatea Business Town – un important centru de afaceri din jumătatea vestică a oratului.

 

 1. Descrirea mediului în care evoluează afacerea:

Serviciile de alimentatie publică au fost ti vor fi întotdeauna o afacere permisivă ti permeabilă, deci utor de imitat ti deschisă competitiei sustinute. Prin urmare ti riscul de faliment este destul de mare.

În acest gen de activitate influentele generate de sistemul politic, politicile macroeconomice ti sistemul juridic nu au o importantă majoră. Ceea ce contează cel mai mult sunt abilitătile managementului de a anticipa ti percepe tendintele pietei, de a satisface dorintele clientilor ti de ai fideliza.

După o bună perioadă de timp în care a existat o preferintă generală pentru restaurantele fast-food, se constată o tendintă de reconsiderare a restaurantelor  clasice. Fast-food-urile rămân însă preferatele tineretului ti persoanelor cu venituri modeste, conform cererii de piată ocazionate de întocmirea prezentului studiu.

 

 

 

 1. Planul de marketing

 

În concordanţă cu rezultatele cercetării de piaţă efectuate, clienţii-ţintă au din ce în ce mai puţin timp şi abilităţi să gătească pentru ei, preocupările lor îndreptându-se în general către viaţa socială şi realizarea profesională. Societatea Milenium îşi propune să răspundă eficace acestor tendinţe ale persoanelor ce doresc să servească mâncăruri de calitate, sănătoase, la preţuri accesibile.

 

 1. Descrierea pieţei:

În cadrul sectorului terţiar serviciile de alimentaţie publică ocupă locul 14 la nivel naţional, vânzările anuale fiind de aproximativ 950.000.000 mii lei (potrivit unui studiu publicat în Buletinul Static nr. 9/ 2001). În aceste condiţii, activitatea restaurantelor private reprezintă cca. 90% din totalul activitătii de alimentatie publică. 

Conform cercetării de piaţă comandate de societatea Milenium românii cheltuiesc în medie 7% din venituri pentru a lua masa în orat. Potrivit statisticilor oficiale, acest procent a înregistrat o evoluţie fluctuantă în ultimii 4 ani. În anul 2001 veniturile din activitatea restaurantelor au crescut în termeni reali, ajungând la 3% din veniturile sectorului tertiar. Aceasta tendintă este explicată de un raport întocmit de Agentia de monitorizare a tendintelor de consum ca fiind efectul schimbării stilului de viată, climatului economic ti cretterea varietătii ofertei existente de piată.

            Anual în Bucuretti se deschid în medie de 15-20 restaurante, 90% fiind localizate în zone utor accesibile ale municipiului. Aceste activităti se dezvoltă în special în zone bune, în apropierea centrelor de afaceri/ spatilor de birouri, calitatea ofertei scăzând în general odata cu depărtarea de zona centrală.

 

 1. Segmentul de piată urmărit:

            Servicile actuale ale firmei se adresează următorului tip de clienti:

-adulti peste 28 ani, persoane ocupate, cu un nivel al salariului de minimum 400 USD/lunar cu locuinta sau biroul amplasat în zona de est a municipiului Bucuretti.

Pentru restaurantul ce se intentionează a fi deschis segmentul-tintă va fi reprezentat de:

-adulti peste 28 ani, persoane ocupate, cu un nivel al salariului de  minimum 400 USD/lunar cu locuinta sau biroul amplasat în zona de vest a municipiului Bucuretti.

 

 

 

 1. Trendul pietei:

      Atât previziunile pe termen scurt, cât si cele pe termen lung indică un trend crescător al acestei activităti, în directă corelatie cu evolutia previzionată a economiei nationale. Acelati studiu publicat de agentia de monitorizare a tendintelor de consum arată că, persoanele au venit cel putin mediu vor fi nevoite să servească masa în orat din ce în ce mai des.

 1. Concurenta ti alte influente:

       Concurenta poate fi apreciată ca fiind foarte intensă în acest domeniu, la nivelul capitalei activând peste 100 unitati. Din acest motiv S.C. Milenium S.A. Încearcă să se diferentieze ti vine cu o oferta cât mai variabilă la preturi accesibile, păstrând standardele de calitate cu care ti-a câttigat un segment cu piată bine definită.

 

Restaurantele ce sunt percepute în mod direct drept concurenti pentru Hedon sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 

Concurent

Cpacitate (locuri)

CA lunară estimată mii lei

Calitate

Preturi

Amplasament

Distanta aproximmativ fată de amplasament (KM.)

Restaurant A

60

1.000.000

Similară

Similare

Similar

0.5

Restaurant B

100

1.700.000

Similară

Similare

Inferior

5

Restaurant C

40

1.200.000

Superioară

Superioare

Superior

2

Restaurant D

200

3.000.000

Inferioară

Inferioare

Inferior

2.5

Restaurant E

80

1.400.000

Similară

Superioare

Similar

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Pentru noul restaurant ce se va deschide în zona de vest a Bucureştiului concurentii zonei sale de amplasare vor fi:

 

Concurent

Cpacitate (locuri)

CA lunară estimată mii lei

Calitate

Preturi

Amplasament

Distanta aproximativ fată de Hedon (KM)

Restaurant F

80

1.200.000

Inferioară

Similare

Similar

2

Restaurant G

70

1.500.000

Similară

Superioare

Superior

1

Restaurant H

150

2.000.000

Inferioară

Inferioare

Similar

1

Restaurant I

60

900.000

Similară

Superioare

Inferior

3

Restaurant J

80

1.300.000

Similară

Similare

Superior

2

 

 

         Competitorii secundari ai societatii se stratifică pe urmatoarele 3 categorii:

- restaurantele de clasă superioară ti preturi mari amplasate în zona-tintă (X1, Y1, Z1-în zona de vest ti X2, Y2, Z2- în zona de vest).

- restaurantele similare, dar aflate la distantă considerabilă de aceasta (M1,N1, P1- în zona de vest ti M2,   N2, P2- în zona de est).

- restaurantele cu preturi ti oferta inferioară amplasate în zona tintă (S1, T1, U1-în zona de vest ti S2,T2,U2- în zona de est).

         Migrarea cererii către acetti competitori se produce în genere ca urmare a fluctuatiilor veniturilor individuale.

         Deşi au o mare popularitate restaurantele tip MC Donald’s, Pizza Hut, Sheriff’s, Spring Time nu sunt considerate concurenti directi sau secundari, ele adresându-se altui segment de piată. Totusi aceasta exercită o anumită atractie asupra clientilor-tintă.

         Din punct de vedere al serviciilor oferite, o pondere tot mai mare în concurentă o au firmele de catering specializate exclusiv pe servicii de livrare a comenzilor la domiciliu sau la birou. Acest tip de activitate a înregistrat în ultimii 2 ani o crettere de 20%, la ora actuală existând la ora actuală pe piată aproximativ 18- 20 concurenti directi (cercetare efectuată de firma Quadrant ti publică în revista Market Research).

         Numărul care servesc masa în orat este în crettere de la an la an. Pe această piată factorii-cheie îi constituie amplasamentul, cantitatea produselor, servicilor ti preturilor practicate.

 

 

 

 

 

 

 1. Strategia de marketing:

 

S.C. Milenium S.A. îti propune să-ti dubleze cota de piată detinută, prin deschiderea unui nou restaurant în jumătatea vestică a Bucurettiului.

         În plus conducerea, societătii va adapta meniul la cerintele variate ce vin din partea consumatorilor străini. În prima fază sau ales produse specifice bucătăriilor frantuzetti, italienetti ti asiatice.

         Dacă acest proiect va avea succesul scontat, se va lua în calcul deschiderea unui al treilea restaurant în zona rezidentială Băneasa.

 

         Politica de pret:

 

         Politica de pret nu se va modifica, practicându-se în continuare un adaos comercial acceptabil. Meniul pentru 2 persoane (incluzând felul 1, felul 2, desert ti bautură) va costa, în medie 250.000 lei.

         Costurile materiale corespondente vor fi de aproximativ 150.000 lei, având următoarea structură:

 

Carne

27.000 lei

Pâine

1.500 lei

Cartofi

7.500 lei

Băutură

75.000 lei

Zarzavat

15.000 lei

Desert

2.500 lei

 

- alte ingrediente ( ulei, sare, condimente, etc.) – 1.500

         Pentru comenzile de livrare la domiciliu sau la birou, pretul unui meniu pentru o persoană se va mentine în jur de 70.000 lei incluzând transportul. Costul unui astfel de meniu este de aproximativ 45.000 lei, din care costul alimentelor-15.000 lei (pentru o distantă medie de 5 km.)

 

         Strategia de distributie:

 

         Se va mentine strategia adoptată până în prezent, ce ti-a dovedit eficienta. În continuare se va acorda o importantă deosebită satisfacerii cu promptitudine a cererilor de livrare la domiciliu sau la birou a preparatelor solicitate.

         Pentru noul restaurant se vor achizitiona 3 autovehicule. Se dorette că durata maximă de distributie a comenzii să fie de 20 minute din momentul în care autoturismul pleacă de la restaurant. În cazul unor aglomerări se va recurge la folosirea matinilor personale a doi angajati (picoli) ce vor avea această sarcină complementară în situatiile de fortă majoră.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Promovarea ti relatiile publice:

 

         Bugetul previzionat ce va fi alocat promovării în primul an de previziune este de fapt de aproximativ 900.000 mii lei ti cuprinde:

 

     Tip de promovare

           Valoare

            (mii lei)

            Detalii

 

Aparitii în reviste ti publicatii

de specialitate

400.000

-revistele R1, R2, R3

-periodic, pe toată durata anului

 Radio

 

300.000

-posturile X,Y,Z

-în primele 3 luni după inaugurarea noului restaurant

Pliante cu ofertă de produse; fluturati

200.000

-realizare la Tipografia A;

-livrate la domiciliu sau la birourilor firmelor

 

Compania de promovare ti programul de relatii publice vor fi conduse în mod direct de domnul Alex Voicu, ce a desfăturat timp de 5 ani o activitate similară pentru cunoscutul restaurant Select din capitală.

         Cu ocazia deschiderii noului restaurant vor fi lansate comunicate de presă către toate mass-media interesate de eveniment. S-au finalizat discutiile privitoare la desfăturarea unor emisiuni pe teme gastronomice ale postului ALFA TV în spatiul viitorului restaurant (societatea ce detine acest post de televiziune este actionar al S.C. Milenium SA).

         Se vor face oferte pentru găzduirea la pret de cost a unor întruniri, reuniuni, decernări de premii ale lumii artistice ti de afaceri, evenimente la care va avea acces ti presa.

 

Amenajările necesare:

 

         Noul restaurant va fi deschis în zona vestică a oratului, într-un imobil pentru care    s-a plătit deja un avans de aproximativ 11% (14.000 USD). Amplasamentul viitorului restaurant va fi pe strada Orhideelor, nr. 10 bis. Acesta se află într-o zonă utor accesibilă, în vecinitatea Business Town- un important centru de afaceri al oratului.

         Imobilul în care se va materializa proiectul de inventie necesită unele renovări, îmbunătătiri ti amenajări. Pentru aceasta se vor efectua lucrări de consolidare a structurii de rezistentă ti se vor efectua reparatiile necesare. O atentie specială va fi acordată utilitătiilor, finisajelor superioare ti elementelor de decor- geam termopan, lambriuri din lemn pretios, iluminat indirect, instalatie de climatizare, cascadă artificială interioară etc.

         Incinta va cuprinde o sală de mese (27 mese), un spatiu pentru separeuri (3 mese), garderobă, vestiare pentru angajati, grupuri sanitare, bucătărie, depozit ti biroul tefului de restaurant.

         Restaurantul va beneficia de toate dotările necesare: mobilier, utilaje de bucătărie, veselă.

         Valoarea totală a amenajărilor ti dotărilor va fi de 190.000 USD:

-amenajări- 100.000 USD (conform devizului de cheltuieli anticipate);

-dotări materiale- 80.000 USD (conform preturilor pietei ti selectiilor de ofertă).

         Pentru realizarea amenajărilor vor fi necesare două luni.

 

         Cercetarea de piată:

 

         S.C. Milenium SA a solicitat o cercetare de piată firmei IRECSON pentru a identifica imaginea restaurantului în piată ti situatia generală a pietei-tintă. Cercetarea s-a realizat pe un etantion reprezentativ de 1.000 de subiecti. Rezultatele acestui sondaj se prezintă astfel:

- 65% dintre subiecti iau masa cel putin de 4 ori/ săptămână la restaurante de clasă similară;

- 7% declară că iau în mod frecvent masa la restaurantul Hendon;

- 15% preferă restaurantele luxoase;

- 25% preferă serviciile de livrare a produselor la domiciliu/ birou;

- 45% au auzit de restaurantul Hendon, dar nu au servit masa la aceasta (60% sunt din zona de vest a capitalei);

- 15% nu au auzit de restaurantul Hendon ( numai 40% din acettia sunt din zona de vest a Bucurettiului);

- 40% declară că au fost cel putin o dată clienti ai restaurantului;

- 60% consideră rezonabil sau atrăgator raportul calitate/ pret pe care operatorul de interviu l-a descris;

- conform declaratiilor lor, subiectii chestionati cheltuiesc în medie 7% din veniturile lunare pentru a lua masa în orat;

- 75% cred că vor apela mai des la serviciile restaurantelor în noul an.

 

 

 1. Identificarea ti analiza riscurilor:

 

Elemente de risc ce ar putea afecta evolutia activitătii societătii sunt:

 

 1. 1. Calitatea conducerii- pentru aceasta se estimează un risc scăzut.

 Justificarea acestui nivel de risc este dată de respectarea angajamentelor asumate până în prezent, preocuparea permanentă pentru mentinerea ti dezvoltarea relatiilor de afaceri ti portofoliul de clienti, experientă profesională, structură organizatorică bună ti capacitatea mare de influentare.

 

 1. Dinamica industriei- prezintă un risc mediu în lumina previziunilor favorabile la nivel macroeconomic, trendului crescător al pietei, pozitiei concurentiale avantajoase, strategiei realiste, corect dimensionate ti directionate. Un element de risc important îl constituie totuti intentia unor lanturi de restaurante de renume international de a-ti extinde prezenta în apropierea celor două restaurante ale de S.C. Milenium S.A., precum ti desele conflicte apărute în ultima vreme între Patronul Cărnii ti Guvern (care ar putea afecta politica de pret a societătii).

 

            3.Situatia financiară-prezintă de asemenea un risc moderat, fiind caracterizată de: dublarea cifrei de afaceri, lichiditatea imediată peste 0.26, indicatori de rentabilitate pozitivi ti grad de îndatorare previzionat în jurul valorii admisibile-50% (doar în anul N+1 atinge valoarea de 0.64), în proportie de aproximativ 80% datoriile curente ale firmei sunt către actionarii săi, ca urmare a repartizării profiturilor anilor de previziune. În cazul unor presiuni asupra trezoreriei se poate diminua programul de distribuire de dividende în anii de rambursare a împrumutului.

        

Puncte tari (Strenghts)

- experientă în domeniu;

- imagine foarte bună pe piată;

- echipă de conducere experimentată ti unită;

- amplasament favorabil al restaurantelor;

- strategie de marketing eficientă;

- servicii variate ti de calitate;

- raport pret/ calitate favorabil;

- relatii strânse cu un important post TV

 

Puncte slabe (Weaknesses)

-lipsa spatiilor de parcare proprii;

-suprasolicitarea personalului de deservire;

-imposibilitatea de a prelua comenzi mici de deservire la mai putin de două zile până la data livrării;

-capacitate insuficientă de deservire în orele de vârf (prânz);

-distanta fată de centrul capitalei;

-traficul aglomerat al zonelor de amplasare;

-limitarea operatiunilor de amenajare datorită caracteristicilor constructive ale blocului (restaurantul Hedon).

Oportunităti (Opportunities)

- posibilităti de obtinere a unor granturi Phare;

-crettere macroeconomică prognozată;

- program de lucru încărcat pentru persoanele din segmentul tintă;

- cadrul legislativ favorabil pentru IMM;

- utilizarea la scară tot mai largă a internetului (comenzi pentru e-mail);

- construirea unui centru de afaceri în apropierea noului restaurant.

Amenintari (Thearts)

- extinderea unor lanturi de restaurante cu renume international;

- deschiderea unor restaurante similare în cadrul centrelor de afaceri;

-conflictele dintre Patronatul Cărnii ti Guvern pe baza politicii guvernamentale cu privire la importurile de carne - ce ar putea influenta pretul cărnii ti al produselor din carne;

 

 

 1. Analiza SWOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                     
III. Planul operational

        

         Etapele operationale ce vor defini implementarea planului investitional sunt cuprinse în diafragma următoare:

 

        

                                                Anul 1

Operatiuni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Proiecte, aprobări, avize

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenajare spatiu

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitie mobilier utilaje de bucătărie, autovehicule

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transportul, montarea ti probele utilajelor

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Recrutare ti angajare personal

 

 

x

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruire ti verificare personal

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Inaugurarea restaurantului

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

         Amenajările necesare vor fi realizate de firma Gama Construct, conform devizului de cheltuieli antecalculat cu ocazia întocmirii planului de afaceri. Societatea dispune de o experientă de peste 8 ani în astfel de activităti.

         Activitătile de marketing ti promovare vor fi conduse de domnul Alex Voicus, actualul director al societătii, care s-a ocupat ti de lansarea primului restaurant. Răspândirea pliantelor ti fluturatilor va începe cu 2-3 săptămâni înainte de deschiderea restaurantului, iar reclama în presă ti radio va fi difuzată din saptamana inaugurării.

         Utilajele de bucătărie vor fi achizitionate de la furnizorul S.C. Onix S.R., care în urma unei selectii de ofertă (5 ofertanti) a produs cel mai bun raport calitate/pret pentru dotarea restaurantului la capacitatile planificate.

         Periodic se vor organiza tombole/ concursuri pentru clientii restaurantului, formularele completate cu acel prilej cuprinzând ti o serie de întrebări prin care se va obtine feedback din partea acestora.

         Pentru comenzile primite, pentru servicii de catering, modul de derulare a procesului va fi:

         Orele:

         08.00 – 10.30 – primirea comenzilor pentru preparate primite în ziua respectivă

         10.30 – 12.30 – pregătirea comenzilor primite

         12.30 – 13.30 – distribuirea comenzilor ( la domiciliu/ birou)

         Astfel, se va evita supraaglomerarea bucătăriei în intervalul de vârf (12.30 – 15.00) când restaurantul va trebui să facă fată consumatorilor directi. Pentru livrarea comenzilor în afara restaurantului, serviciile acestora vor fi contractate în prealabil. În cazul unor solicitări neatteptate din partea unor clienti permanenti sau de volumi importanti vor fi disponibile 2 matini ale angajatilor în afara celor 3 autovehicule deja repartizate pentru distributie ti aprovizionare.

         Programul de functionare al restaurantului se va desfătura între orele 10.00 – 22.00, comenzile pentru bucătari care vor lucra în 2 schimburi (3 bucătari pe schimb), cu program individual de 6 ore pe zi.

         Structura personalului ce va deservii noul restaurant, precum ti nivelul de salarizare aferent se prezintă astfel:

 

              Pozitie

             Număr

 

   Salariul individual net

                 (USD)

Șef restaurant

                1

                290

Șef de sală

                1

                200

Bucătari

                6

                155

Gestionari

                1

                120

Chelneri

                5

                100

Picoli/ Picolite

                5

                100

Garderobier

                1

                  94

Personal de curătenie

                2

                  80

Șoferi-distribuitori

                3

                 100

    

Pentru recrutarea ti angajarea de personal ce dispune de abilitătile ti experienta necesară atingerii parametrilor solicitati de conducere au fost câte 2 luni. În scopul limitării riscurilor se va mai aloca o lună pentru acomodare ti verificarea competentei personalului.

         Se vor organiza schimburi de experientă ti programe de pregătire comună a angajatilor celor două restaurante, mai ales în perioada de acomodare ti verificare a persoanelor nou angajate.

         Imediat după finalizarea invenstitiei vor fi făcute toate demersurile necesare pentru extinderea politiei de asigurare încheiate de societate pentru restaurantul Hedon ti asupra noului restaurant.

 

 

 

 

                              

 1. Managementul afacerii

 

        

 1. Descrierea echipei manageriale:

 

Conducerea operativă a societătii este asigurată de o echipă echilibrată ti bine închegată, cu experientă ti succese înregistrate în activitatea anterioară. Singurul nou membru al echipei este doamna Elena Alexandrescu – ce va ocupa pozitia de tef al noului restaurant. Componenta acestei echipe se prezintă astfel:

a). Ion Nastase – (45 ani)- director general ocupă  această functie încă din anul 1996. De profesie economist (absolvent al facultătii de Management al ASE Bucuresti) are o experientă de aproximativ 20 ani în turism ti alimentatie publică. Înainte de a fi angajat pe acest post a lucrat 4 ani ca Director general al cazinoului Golden Look din Bucuresti ti 6 ani ca director general al restaurantului Apolodor din Constanta. În trecut a lucrat timp de 2 ani ti ca tef al restaurantului Steaua de Mare – Constanta.

Pentru al stimula ti a-i răsplăti eforturile depuse până acum i-au fost atribuite 6% din actiunile societătii Milenium. Toate referintele de la locurile de muncă anterioare sunt excelente.

b). Ion Marinescu – (38 ani)- director economic, ocupă de 2 ani această pozitie în cadrul societătii. A absolvit Facultatea de Finante-Contabilitate din cadrul ASE Bucuretti ti este membru CECCAR de 10 ani. Dispune de o experientă de 15 ani în domeniul său de activitate, din care 4 ani – tef contabil la S.C. Danubia SA ti 4 ani Director economic la S.C. Best Food Company productia alimentară.

c). Alex Voicu – (36 ani)- director de marketing, detinând această functie de la înfiintarea societătii Absolvent al Facultătii de Comert din cadrul ASE Bucuresti, detine titlul de doctor în marcheting ti are o experientă în domeniu de 12 ani. A lucrat ca Director Relatii Publice al Balantine’s Romania SRL ti 5 ani ca Director de Marketing al Restaurantului Select din Bucuretti.

d). Narcis Donosie – (37 ani)- tef restaurant Hedon, angajat pe această pozitie de aproape 2 ani. A absolvit Facultatea de Manageament ti are o experientă profesională de 14 ani. A lucrat timp de 3 ani ca tef de sală pe un vas de croazieră american ti a ocupat timp de 3 ani pozitia de tef al Restaurantului Caraibe din zona diplomatică a Bucurettiului. De curând a dobândit ti titlul de contabil autorizat de CECCAR.

e). Elena Alexandrescu – (34 ani)- tef al viitorului restaurant, ce va fi angajată de societate imediat ce vor începe lucrările de investitie. Doamna Alexandrescu a terminat Liceul Economic nr.5 ti e licentiată a Fcultătii de Economie Generală din cadrul ASE. A lucrat timp de 5 ani ca administrator al unui bar renumit din centrul Bucurettiului ti 4 ani ca Drector de Marketing al unui hotel de 3 stele din captală. Ca administrator de bar a reutit ca prin reorganizarea personalului o nouă politică de marketing ti reamenajarea incintei să transforme barul într-un club intens frecventat de oamenii de afaceri din Bucuretti. Sub conducerea sa hotelul ti-a dezvoltat o abordare de marketing mai bine focalizata pe clientii-tintă, reutind în primul an o crettere a cifrei de afaceri de 30% ti mentinerea unui trent fafavorabil în perioada următoare.

 

 

 

 1. Consultantii - cheie

 

De-a lungul timpului S.C. Millenium SA ti-a consolidat o serie de relatii de consultantă cu persoane fizice care, prin experienta ti specificul activitătii lor, contribuie la buna desfăturare a afacerii. Printre cele mai importante persoane ce fac parte din această categorie se numără:

 1. Gheorghe – expert contabil ti inspector al Administratiei financiare – consiliază firma în interpretarea corectă a legilor financiar-contabile ti în calcularea corectă a taxelor ti impozitelor datorate institutiilor statului;
 2. Poenaru – expert în Ministerul Agriculturii ti Alimentatiei Publice – colaborează cu societatea pe domeniul obtinerii/mentinerii licentelor pentru preparatele din ofertă
 3. Panaid – avocat, membru al Baroului Bucuretti ti component al Consiliului Uniunii Avocatilor din Romania. Are o experientă de peste 15 ani în consilierea juridică a activitătilor comerciale ti colaborează cu societatea în rezolvarea tuturor problemelor juridice, întocmirea contractelor ti reprezentarea eventuală în justitie.

        

 1. Propritarii afacerii:

 

Bazele acestei afaceri au fost puse în anul 1996 prin participarea egală la capitalul social al S.C. Millenium SA a domnilor Alexandru Popa ti Nicolae Vasilescu. Structura ti volumul capitalului social au variat în timp. La data întocmirii planului de afaceri structura capitalului social este următoarea:

Alexandru Popa       –  32%

Nicolae Vasilescu     –  32%

SC ALFA TV SA        –  30%

Ion Năstase             –   6%

Toate actiunile societătii confera drept de vot în AGA.

 

 1. Organizarea afacerii:

 

Organizarea afacerii este una mixă în care, plecând de la o organizare de responsabilităti, se ajunge la organizarea pe produs respectiv pe cele  două restaurante.

Conducerea operativă este asigurată de cei 4 membrii ai echipei manageriale ( Ion Marinescu, Alex Voicu, Narcis Donosie ti Elena Alexandrescu) aflati în directa subordonare a directorului general (Ion Năstase).

Activitatea celor două restaurante este direct supravegheată de cei doi tefi de restaurant care au în subordine câte 25 de angajati. Pentru noul restaurant se va recurge la aceeati structură a personalului, numărul salariatilor ti caracteristicile necesare angajării permitând atingerea volumului de activitate previzionat.

 

 

 

 

 

 1. Politica de management a resurselor umane:

 

Programul de recrutare ti verificare a personalului se va derula conform precizărilor din planul operational. Recrutarea personalului se va executa prin colaborare cu firma de recrutare ti plasare a fortei de muncă Zenith Recruitement.

         Întregul personal va fi angajat cu carte de muncă, remunerarea sa se face prin salariu fix ti se vor acorda prime cu ocazia anumitor evenimente sau obtinerii unor rezultate deosebite. Evolutia salarială ti primele se vor corela cu rezultatele individuale ale fiecărui angajat.

         Politica societătii de management a resurselor umane presupune programe de pregătire comună a angajatilor celor două restaurante, mai ales din perioada de acomodare ti verificare a persoanelor nou angajate.

 

 1. Necesarul de finantare

 

 1. Destinatia fondurilor:

 

Pentru realizarea proiectului de investitii specificat societatea indentifică un necesar de finantare de 300.000 USD, suma care se argumentează astfel:

 

Alocări fonduri

Suma

-achizitie imobil cu destinatia restaurant, din care:

-Teren (300 mp; 80 USD/mp)

-Constructie (250 mp; 400 USD/mp)

-amenajări

-utilaje de bucătărie ti mobilier

-autoturisme pentru livrări (3)

124.000 USD

24.000 USD

100.000 USD

110.000 USD

55.000 USD

25.000 USD

Total necesar

314.000 USD

Acoperit de surse proprii

14.000 USD

Necesar de finantare

300.000 USD

 

         Pentru imobilul în care se va amenaja restaurantul, SC Milenium SA a plătit deja un avans de 14.000 USD, aproximativ 11.3% din valoarea sa.

         Valoarea amenajărilor rezultă dintr-un deviz antecalculat de societatea ce va efectua aceste lucrări. Sumele necesare achizitionării utilajelor de bucătărie, autoturismelor ti mobilierului sunt conforme cu rezultatul selectiei de ofertă ti studiilor de piată efectuate.

        

 1. Modul de finantare:

 

Se intentionează ca necesarul de finanŲare astfel obtinut să fie acoperit  prin obtinerea unui credit din partea unei institutii specializate. Previziunile financiare s-au făcut sub premisele obtinerii unui împrumut pe termen lung de 300.000 USD, a cărui rambunsare se va face în 3 ani prin rate egale ti dobândă calculată la sold. Rata dobânzii creditului în valută ce a fost utilizată în proiectiile financiare este de 12%.

 

 1. Momentul finantării:

 

Datorită timpului scurt în care se va efectua investitia, creditul se va trage într-un singur an, mai exact în primul trimestru al anului N+l, după cum urmează;

 1. 135.000 mii lei – în luna ianuarie
 2. 135.000 mii lei - în luna februarie
 3. 280.000 mii lei – în luna martie

 

 1. Beneficiului finantatorului:

 

 Pentru suma împrumutată (300.000 USD) institutia creditoare va primi o dobândă la sold de 12% pe an. Conform programului de rambursare a împrumutului, până la momentul recuperării totale a sumelor avansate, finantatorul va încasa o dobândă totală de 1.761.300 mii lei (aproximativ 61.800 USD, pentru un curs al dolarului de 28.500 lei/$).

În plus, SC Milenium SA va garanta împrumutul primit printr-un contract de gaj ti ipoteca asupra activelor societătii. Evaluarea acestor active dovedette că garantia constituită va fi suficient de acoperitoare.

 

 

 1.                      Planul financiar

 

 1. Diagnosticul financiar al perioadei anterioare prin sistemul ratelor:

În corcondantă cu studiile financiare ale intervalului N-2 – N, sinteza indicatorilor de apreciere a evolutiei afacerii pe perioada anterioară este prezentată în tabelul următor:

 

 

Denumire indicator

N-2

N-1

N

 

INDICATORI DE LICHIDARE

 

 

 

 

Lichiditate globală (Active circulante/Pasive

curente)

0.48

0.64

1.47

 

Lichiditate imediată (Disponibilităti/Pasive

curente)

0.27

0.23

0.78

 

INDICATORI DE SOLVABILITATE

 

 

 

 

Rata datoriilor (Total datorii/Total active)

0.50

0.49

0.19

 

Rata de solvabilitate (datorii financiare/

Capital Propriu)

 

 

 

 

Rata de acoperire a capitalului propriu

(Total datorii/Capital Propriu)

0.98

0.96

0.23

 

Rata de acoperire a datoriilor

(Rezultat net+Amortizare+Dobânzi/Rata

de rambursare

 

 

 

 

INDICATORI DE GESTIUNE

 

 

 

 

Viteza de rotatie a activelor circulante prin

cifra de afaceri (Active circulante x 365 zile/

Cifra de afaceri); zile 

27

38

34

 

Viteza de rotatie a stocurilor

(Stocuri x 365 zile/Cifra de afaceri); zile

7

13

10

 

Viteza de rotatie a creantelor

(Creante x 365 zile/Cifra de afaceri din

 vânzări fără iîncasare inedită); zile

27

26

22          

 

Viteza de rotatie a furnizorilor (Furnizori

x 365 zile/Cumpărări pe credit); zile

6.4

5.7

6.1

 

INDICATORI DE RENTABILITATE

N+2

N+1

N

Marjea profitului de exploatoare

(Rezultat de exploatoare x 100/ Cifra de

afaceri);%

22.96

26.25

22.84

Marjea profitului net

(Rezultat net x 100/ Cifra de afaceri);%

16.64

18.94

16.51

Rentabilitatea capitalului propriu

(Rezultat net x 100/Capital propriu);%

105.52

111.72

61.52

Rentabilitatea activelor totale

(Rezultat brut + dobânzi) x 100/Total active; %

73.45

78.24

68.93

 

 

O analiză a indicatorilor din tabelul de mai sus este prezentată în cele ce urmează:

 

- Indicatori de lichiditate  calculati pun în evidentă politica societătii privind alocarea profiturilor anilor precedenti de catre actionarii săi. Având în vedere că în primii doi ani dividentele repartizate actionarilor constituie aprox. 80% din totalul datoriilor curente, iar în anul N lichiditatea generală este aprox. 1.5, se poate aprecia că situatia trezoreriei este perfect asiguratoare. În anul N remarcă o îmbunătătire a indicatorilor de lichiditate ca urmare a limitării procentului de acordare a dividentului în scopul pregătirii investitiei din anul N+1.

 

-Indicatori de solvabilitate  exprimă capacitatea companiei de a-ti onora obligatiile fată de tertii din activele sale. Rata datoriilor este favorabilă (valori de sub 0.5, culminând cu 0.2 în N). Rata de acoperire a capitalului propriu arată un echilibru permanent între Datoriile curente ale firmei ti Capitalul propriu).

 

-Indicatori de gestiune demonstrează eficacitatea administrării resurselor stabile ti derulării activitătilor. În viteza de rotatie a activelor circulante se observă o încetinire a acesteia de la 13.52 rotatii pe an în N-2 la aprox. 10.74 rotatii în N, ca urmare a cretterii volumului activitătii. Viteza de rotatie a stocurilor prin cifra de afaceri este foarte bună (ajungând la 36 rotatii pe an în N. Compania ti-a păstrat o imagine bună în fata furnizorilor săi, eliberând viteza de rotatie a furnizorilor la aprox. 60 rotatii pe an.

 

-Indicatori de rentabilitate exprimă reusita societătii de a realiza vanzări care depătesc costurile implicate prin obtinerea lor. Evolutia tuturor indicatorilor de rentabilitate se caracterizează printr-un trend crescător pe perioada studiată, după cum urmează:

 

Marjea profitului de exploatare se mentine la un nivel de aprox. 23% după ce a avut un salt la 26% în anul N-1. Marja profitului net urmează trendul indicatorului anterior, crescând în anul N-1 la 18.9% pentru a reveni în anul N la valoarea de 16.5%. Această evolutie pozitivă a anului N-1 este datorată unui salt al volumului cifrei de a facere dublat de o crettere temporară (permisă de situatia concurentială existenta pe piată la momentul respectiv) a rentabilitătii activitătii. Rentabilitatea capitalului propriu se caracterizează printr-o evolutie crescătoare în N-1 (o crettere cu 6.2% ca urmare a cretterii volumului de activitate ti a profitului), urmată de o diminuare cu 50 de procente (în urma dublării capitalului propriu prin retinerea în rezervă a 75% din profitul anului N, fiind repartizat ca dividente doar restul de 25%). Și în cazul Rentabilitătii activelor totale se observă aceeati evolutie pozitivă în anul N-1, valoarea medie a perioadei fiind foarte bună (aprox. 74%); descretterea usoară din anul N se datorează cretterii importante a volumului activelor (la sfârtitul anului începe deja programul investitional ce se va continua în anul N+1).

 

Sintetizând, analiza indicatorilor calculati prezintă o situatie favorabilă a evolutiei activitătii societătii pe intervalul N-2-N, crescând premizele unei dezvoltări fără probleme ti pe perioada N+1 – N+5. Există o rezervă suficientă ce-i va permite societătii să facă fată cu succes datoriilor financiare din primii doi ani revizionati.

 

 1. Ipotezele previziunilor:

 

    Volumul vânzărilor:

Privitor la acest element s-a estimat pentru anul N+1 o crettere de 38% al veniturilor din vanzari fată de anul N, ca urmare a deschiderii noului restaurant. În anul N+2 s-a previzionat o crettere a venituirilor de 100% fată de anul N ca efect al dublării capacitătii de deservire (restaurantul nou este exploatat pe toată durata anului N+2, fată de numai 6 luni în anul N+1). Pentru următorii doi ani (N+3 si N+4) s-a previzionat sporirea volumului activitătii, anticipare bazată pe: exploatarea vadului comercial foarte bun, alocarea de sume suplimentare pentru reclamă ti publicitate, cretterea capacitătii de deservire ti a gradului de ocupare (de la 70% la 78%). Efectul este reprezentat de cretterea veniturilor cu 6% în N+3 fată de N+2 ti cu 5% în N+4 fată de N+3.

Vânzările de mărfuri reprezintă 27% din cifra de afaceri totală (2%- provenit din activitătile de catering ti 25%- din desfăturarea activitătii în incintele restaurantelor). Datorită specificului  activitătii, vânzările cu încasare sub 30 zile reprezintă 100% din valoarea cifrei de afaceri.

 

Elemente de cost: 

Costul mărfurilor vândute se mentin la aprox. 45% din vânzările de marfuri ti reprezintă cca. 15 % din volumul cheltuielilor de exploatare. Cheltuielile cu materiile prime anticipate pentru perioada de previziune constituie aprox. 57% din totalul cheltuielilor de exploatare. Nivelul costurilor indirecte ale societătii se situează la aprox. 11% din totalul cheltuielilor de exploatare, iar cheltuielile cu amortizările reprezintă aprox. 2.3% din aceasta din urmă. 

Cheltuielile cu dobânzi s-au dimensionat în raport de programul de rambursare a împrumutului la o rată a dobânzii de 12% pentru împrumuturile în valută. Împrumutul solicitat va fi de 300.000 USD, cu rambursare în 3 ani prin rate egale ti dobândă calculată la sold. S-a considerat o perioadă de garantie de 6 luni.

 

Sinteza planului de rambursare anual este prezentată în tabelul de mai jos:

                                                                                              -Mii lei-

                                               An N+1

explicatie

    Trim. I

    Trim. II

  Trim. III

  Trim. IV

   Total

Rambursare Dobânzi

Anuităti

                  0                                 

       179.550

      179.550

                 0

       256.500

      256.500

       855.000

       247.950

   1.077.300

       855.000

       222.300

   1.077.300

     1.710.000

       906.300

   2.616.300

 

An N+2

An N+3

  3.420.000

     632.700

4.052.700

  3.420.000

     222.300

3.642.300

 

     Transformarea în USD a acestui program de rambursare s-a făcut la un curs valutar de 28.500 lei pentru 1 USD si se prezintă după cum urmează:

 

                                                                                          -USD-

                                                 An N+1

   Explicatie

      Trim.I

   Trim. II

   Trim. III

   Trim. IV

     Total

Rambursare

                 0

                0

         30.000

         30.000

         60.000

Dobânzi

           6.300

           9.000

           8.700

           7.800

         31.800

Anuităti

          6.300

          9.000

        38.700

        37.800

        91.800

 

An N+2

 

An N+3

 120.000

 120.000

   22.200

     7.800

142.200

127.800

 

     Activele fixe ti amortizarea lor:

 

     Societatea detine la data întocmirii planului active fixe în valoare netă de 3,301.000 mil lei (imobilul restaurantului, trei autovehicule pentru livrările de comenzi, dotările bucătăriei ti mobilier). Prin efectuarea investitiilor planificate, valoarea mijloacelor fixe va crette cu 8,550.000 mii lei în anul N+1, cu 855.000 mii lei în anul N+2, cu 850.000 mii lei în anul N+4 ti cu 500.000 mii lei în anul N+5. Sistemul de amortizare adaptat este cel liniar, cota de amortizare globală anuală fiind de aproximativ 4,6% din valoarea contabilă.

 

Stocurile:

 

Valoarea stocurilor este mică, având în vedere specificul activitătii, determinând astfel o viteză de rotatie a acestora foarte mare. Structura lor este reprezentată de mărfuri (53%), materii prime (20%), produse finite (10%), ambalaje (10%) ti produse consumabile (7%).

Urmare a sporirii controlului asupra calitătii ingredientelor utilizate s-a anticipat o diminuare importantă a volumului stocului.

 

Creante:

 

Creantele vor avea valori relativ mici ti vor reprezenta în principal drepturi neîncasate de la firmele către care se prestează servicii de catering. Specificul activitătii permite recuperarea creantelor de la clienti în marea majoritate a cazurilor la termene mai mici de 30 de zile de la data facturării.

 

 

Nivelul disponibilitătilor bănetti:

 

Ata cum reiese din „calculul fluxurilor de lichidităti”, acesta indică o situatie echilibrată la nivelul trezoneriei fără descoperiri de cont ti fără pericolul unor dezechilibre monetare pe perioada de previziune. Excedentul de trezorerie anual este repartizat către dividente.

 

Politica de obtinere a creditului-furnizor:

 

Neachitarea imediată a datoriilor către furnizori constituie o politică ce se va mentine ti pe viitor, având în vedere faptul că acettia sunt în relatie strânsă cu firma.

 

Datoriile către bugetul statului:

 

Acestea sunt reprezentate de contributia firmei ti retinerile din salariile angajatilor pentru CAS, fond de sănătate, somaj, impozit pe salarii ti alte contributii.

Toate aceste contibutii ale firmei se ridică la aprox. 38% din Fondul de salarii, iar aportul salariatilor la CAS, fonduri ti impozite se ridică la aprox. 30% din fondul de salarii.

 

Impozitul pe profit:

 

Acest element s-a calculat utilizând o cotă de impozitare de 25% pentru întreaga perioadă de previziune.

 

Dividentele:

 

În urma politicii de alocare a excedentelor de numerar anticipate dividentele repartizate anual pe perioada de previziune au fost calculate la nivelul a 75% (în anul N+1), 60% (în anul N+2) ti 100% (în ultimii 3 ani) din profitul net anticipat.

 

Capitalul social:

 

Valoarea capitalului social va rămâne constantă pe parcursul celor 4 ani previzionati (620.000 mii lei).

 

 1. Pragramul de rentabilitate ti analiza de senzitivitate:

      

       Calculul cifrei de afaceri la prag:

 

 

                              CFN+1                 2.611.900

CAN+1 pr. = ————— = ———— = 9.055.480 mii lei,

                              MCFN+1%            28,8%

 

Unde:

Capr = cifra de afaceri la prag,

CF = cheltuieli fixe,

MCV%= rata marjei cifrei de afaceri asupra cheltuielilor variabile.

 

În conditiile volumului de activitate anticipat pentru exercitiu N+1, valoarea astfel obtinută se traduce printr-o cifră de afaceri la prag lunară de 754.623 mii lei.

 

Determinarea intervalului de sigurantă:

 

N+1 = CAN+1p – CAN+1pr = 24.004.396 – 9.055.480 = 14.948.916 mii lei, unde: CAp = cifra de afaceri prognozată,

CApr = cifra de afaceri la prag.

Acest indicator exprimă gradul de risc al exploatării. Cu cât valoarea lui este mai mare cu atât riscul este mai mic sau cu alte cuvinte, activitatea de exploatare se situează mai departe de nivelul minim de profitabilitate (profit zero).

În cazul exercitiului N+1 indicatorul pune in evidentă o situatie favorabila, cifra de afaceri prognozată depatind pragul de rentabilitate cu aprox. 165%

Pentru întreaga perioadă de previziune evolutia intervalului de sigurantă este prezentată în tabelul următor:

 

Explicatii

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

Cifra de afa-ceri prognozată

24.004.396

38.810.000

36.898.600

38.743.530

38.743.530

Cifra de afa-ceri la prag

9.055.480

9.441.335

10.120.867

10.562.546

10.723.150

Interval de sigurantă

14.948.916

25.368.665

26.777.733

26.180.984

28.020.380

   

Pentru analiza de sezitivitate am indentificat următoarele scenari:

 1. Situatia tensionată dintre Guvern ti Patronatul Cărnii poate produce o crettere cu 25%, a pretului cărnii măsură care generează o crettere a cheltuielilor variabile ale societătii cu 15%.

În acest conditii CA la prag atinge nivelul de 14.374.947 mii lei, cu următoarele efecte:

- diminuarea marjei cifrei de afaceri asupra cheltuielilor variabile cu 2.562.110 mii lei;

         - diminuarea intervalului de sigurantă cu 5.319.467 mii lei, valoarea sa fiind în aceasta situatie de 9.629.449 mii lei;

         - scăderea Marjei profitului din exploatare (MPE) de la 17,96% la 9, 96% ti a rentabilitătii capitalului propriu (ROI) de la 48,12% la 11,92%.

         În acestă variantă cifra de afaceri prognozată va depăti pragul de rentabilitate cu doar 67%.

 

 1. Conform tendintelor actuale, se anticipează introducerea unor taxe suplimentare pe proprietatea imobiliară, măsură ce ar conduce la cretterea cheltuielilor fixe cu 15%.

În mod automat are loc o crettere a cifrei de afaceri la prag până la valoarea de 10.413.802 mii lei. Într-o asemenea ipoteza va crette ti riscul exploatării, însă cu un efect negativ mai scăzut decât cel determinat de cretterea cheltuielilor variabile:

- reducerea intervalului de sigurantă cu 1.358.322 mii lei, valoarea sa efectivă fiind de 13.590.594 mii lei

- scădera Marjei profitului din exploatare (MPE) de la 17,96% la 16,74% ti a Rentabilitătii capitalului propriu (ROI)de la 48,12% la 42,58%.

În această ipostază valoarea cifrei de afaceri prognozate depătette punctul critic cu 131%.

3.Pentru obtinerea unui profit din exploatare cu 10% mai mare decat valoarea anticpată pentru anul N+1 este necesară stimularea unei cifre de afaceri crescute, situatie definită de:

- cretterea intervalului de sigurantă cu 1.494.891 mii lei, valoarea sa ajungând la 16.443.807 mii lei;

- cretterea Marjei profitului din exploatare (MPE) de la 17,96% la 18,1118% ti a Rentabilitătii capitalului propriu (ROI) de la 48,12% la 54,21%.

         Pentru acest scenariu calculele ne conduc la o valoare a cifrei de afaceri de 25.499.287 mii lei, cu aprox. 6%mai mare decât cea prognozată.

        

 1. Indicatori de evaluare a proiectului de investitii:

 

 1. Determinarea Ratei interne de rentabilitate financiară (RIR):

Acest indicator a fost determinat considerând o perioadă de functionare a investitiei de 10 ani, ti reprezintă acea valoare a ratei de actualizare pentru care valuarea netă actualizată este nulă.

În urma calculelor efectuate, rata de actualizare pentru care valuarea actualizată a venitului net este nulă, se situează în intervalul 41% - 42%. Conform calculelor făcute cea mai potrivită valuare a lui RIR este de 42%.

 

 1. Determinarea valorii actualizate nete a proiectului:

Pentru calcularea acestui indicator pentru o perioadă de viată economică a proiectului de 10 ani s-a utilizat o rată de actualizare de 19% (formată din 12% - rata medie a dobânzii la creditele în valută ti 7% - factor de risc pentru proiectiile realizate).

Calculele ne conduc la un VAN de 9.168.106 mii lei prin actualizarea cashflow – urilornete ale proiectului de investitii cu rata de mai sus.

Mentionăm faptul că proiectile financiare se bazează pe o abordare a evolutiei afacerii în preturi constante (cele existente la data la care s-a întocmit prezentul plan de afaceri).

 

 

 1. Termenul de recuperare a investitiei:

Termenul de recuperare exprimă intervalul de timp ncesar recuperării capitalului investit prin intrările nete de trezorerie medii anuale actualizate generate de proiect.

Rezultatele ne conduc la un termen de recuperare de aprox. 6,2 ani apreciat ca fiind bun, comparativ cu durata de viată a proiectului, ce este de cel putin 10 ani.