1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Până la crearea Uniunii Europene nu existau prevederi specifice în Tratatul de la Roma care să constituie cadrul general al unei asemenea politici. În timp, însă, stadiul de evoluţie al Comunităţii Europene a impus promovarea unui asemenea politici, care să prezinte un caracter sectorial, deşi se încerca a se impune un caracter general.

       Reglementările în vigoare impun Comunităţii Europene şi statelor membre obligaţia de a acorda atenţia cuvenită asigurării condiţiilor necesare competitivităţii industriei comunităţii. În acest sens, conform unui sistem de pieţe deschise şi concurenţiale, acţiunea lor va avea în vedere:

  • accelerarea adoptării industriei la schimbările structurale;
  • încurajarea unui mediu prielnic iniţiativei şi dezvoltării întreprinderilor din ansamblul Comunităţii şi, în special, ale întreprinderilor mici şi mijlocii;
  • încurajarea unui mediu favorabil cooperării dintre întreprinderi;
  • favorizarea unei mai bune exploatări a potenţialului industrial al politicilor de inovaţie, de cercetare şi de dezvoltare tehnologică.

       Coordonarea şi promovarea acestei politici sunt înfăptuite prin intermediul Comisiei Europene care poate să ia orice iniţiativă utilă în acest sens, însă, nu trebuie să treacă peste consultarea obligatorie a statelor membre.

       În domeniul politicii industriale, Consiliul Europei, la propunerea Comisiei Europene după consultarea Parlamentului şi a Comitetului Economic şi Social poate adopta o serie de măsuri specifice destinate sprijinirii acţiunilor întreprinse de statele membre. Astfel, se cunosc o serie de acte adoptate de către Consiliul care privesc competitivitatea industrială precum Rezoluţia din 21 noiembrie 1994 privind întărirea competitivităţii industriei europene a construcţiei mecanice şi a întreprinderilor mici  şi mijlocii, a inovaţiei tehnologice şi a societăţii de informatică.

Loading...