1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

       Obiectivul dezvoltării unei politici comune în domeniul mediului înconjurător nu a fost prevăzut iniţial în Tratatul de la Roma din 1957. Abia modificările ulterioare aduse Tratatului prin dispoziţiile Actului Unic European şi mai târziu de Tratatul de la Maastricht, defineau politica comunitară în acest domeniu. Direcţiile principale ale acestei politici cuprind:

 • protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător;
 • îmbunătăţirea calităţii protecţiei sănătăţii;
 • asigurarea utilizării raţionale a resurselor naturale;
 • promovarea pe plan internaţional a unor măsuri destinate să facă faţă problemelor regionale sau planetare ale mediului.

       Toate măsurile ce vizează această politică comunitară au la bază o serie de principii generale precum:

 • principiul acţiunii preventive;
 • principiul rezolvării problemelor de poluare prin înlăturarea agentului poluant;
 • principiul potrivit căreia cel care poluează mediul trebuie să acopere pagubele produse;
 • principiul integrării cerinţelor în materie de protecţie a mediului în definirea şi punerea în aplicare a altor politici ale Comunităţii.

        Uniunea Europeană acordă o importanţă deosebită acestui sector deoarece, în funcţie de acesta se elaborează o serie de măsuri ale politicilor comunitare îndreptate spre celelalte sectoare. Toate actele normative ce constituie politica mediului trebuie să aibă la bază următoarele patru elemente:

 • datele ştiinţifice şi tehnice disponibile;
 • condiţiile mediului în diverse regiuni ale Comunităţii;
 • avantajele şi conturile care pot să rezulte din acţiune ori din absenţa acţiunii;
 • dezvoltarea economică şi socială a Comunităţii în ansamblul ei şi dezvoltarea echilibrată a regiunilor sale.

        Consiliul Miniştrilor a adoptat în domeniul protecţiei mediului o serie de acte normative ce pot fi grupate după domeniul de reglementare în acte normative referitoare la prevenirea şi combaterea poluării atmosferice, acte normative referitoare la depozitarea, refolosirea şi distrugerea deşeurilor şi acte normative referitoare la regulile de protecţie a sănătăţii  în Comunitate.

Loading...