1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

       Despre coeziunea economică şi socială, legislaţia comunitară aduce în prim plan o serie de prevederi ale Tratatului Comunităţii Europene şi mai târziu ale Tratatului de la Maastricht. Acesta din urmă considera coeziunea ca fiind unul din pilonii integrării europene, incluzând un protocol cu privire la coeziune şi totodată anunţând crearea unui nou fond comunitar – Fondul pentru Coeziune.

       Comunitatea Europeană va continua şi dezvolta acţiuni care să conducă la întărirea coeziunii economice şi sociale în scopul promovării unei dezvoltări armonioase. În special, Comunitatea va avea în vedere reducerea disparităţilor între nivelele ale dezvoltare a diverselor regiuni şi rămânerilor în urmă ale regiunilor mai puţin favorizate, inclusiv zonele rurale.

        Pentru a putea atinge scopul propus trebuie avute în vedere o serie de obiective prioritare, precum:

  • promovarea dezvoltării şi ajustării structurale ale regiunilor rămase în urmă;
  • reconversiunea regiunilor, regiunilor de frontieră, ori a părţilor din regiunile serios afectate de declinul urban;
  • combaterea şomajului pe termen lung;
  • facilitarea integrării profesionale a tinerilor;
  • în vederea reformei politicii agricole comune: accelerarea ajustării structurii agricole şi promovarea dezvoltării zonelor rurale.

       Ca mijloace de atingere a acestor obiective sunt menţionate Fondurile Structurale  (Fondul de Dezvoltare Regională Europeană - F.D.R.E., Fondul Social European - F.S.E., Secţiunea Orientativă a Fondului European pentru Orientare şi Garantare în Agricultură - F.E.O.G.A.) şi Banca Europeană pentru Investiţii – B.E.I..   

Loading...