Pin It

Definirea activităţii antreprenoriale. Înţelegerea fenomenului antreprenorial necesită definirea activităţii antreprenoriale. Activitatea antreprenorială constă sintetic în identificarea şi valorificarea unor oportunităţi economice. Activitatea antreprenorială este un proces care se derulează în diferite medii şi unităţi de afaceri ce cauzează schimbări în sistemul economic prin inovări realizate de persoanele care valorifică oportunităţile economice creând valori atât pentru indivizi cât şi pentru societate.

Structura activităţii antreprenoriale. Activitatea antreprenorială reprezintă un proces care include în structura lui 10 acţiuni distincte:

 1. Identificarea oportunităţilor de afaceri;
 2. Conceperea viziunii asupra demersului antreprenorial pornind de la reevaluarea necesităţilor de schimbare;
 3. Evaluarea propriilor performanţe antreprenoriale şi adoptarea deciziilor referitoare la derularea iniţiativei antreprenoriale;
 4. Implementarea viziunii antreprenoriale prin organizarea afacerii;
 5. Procurarea echipamentelor;
 6. Asigurarea forţei de muncă competente;
 7. Aprovizionarea cu materii prime;
 8. Ralizarea marketingului aferent afacerii;
 9. Vânzarea produselor şi/sau serviciilor;
 10. Subcontractarea şi atragerea de colaboratori externi pentru activităţile pentru care nu se dispune de competenţele şi mijloacele necesare.

 

Caracteristicile activităţii antreprenoriale.

Ansamblul acţiunilor antreprenoriale care alcătuiesc procesul prezentat anterior prezintă câteva caracteristici:

 • Este un act de voinţă umană;
 • Se produce la nivelul unei firme economice;
 • Implică o schimbare de stare a firmei;
 • Este un sistem holistic (sistemic);
 • Este un proces dinamic;
 • Este un demers unic;
 • Implică numeroase variabile;
 • Rezultatul antreprenorial depinde de numeroşi factori.