Pin It

Cele mai importante avantaje oferite de înfiinţarea unei afaceri proprii sunt:

 1. Flexibilitatea organizării activităţii şi structurării acesteia. Firma nou înfiinţată va fi organizată şi adoptată conform cerinţelor pieţei şi specificului actual activităţii alese.
 2. Înfiinţarea unei noi afaceri oferă şansa întreprinzătorului să organizeze o afacere care să nu sufere de pe urma imaginii negative a ultimului întreprinzător.
 3. Alegerea personalului. Pornind afacerea de la început, întreprinzătorul îşi poate alege personalul dorit şi îl va încadra în structura organizatorică adecvată alcătuită în concordanţă cu activitatea firmei.
 4. Amplasarea adecvată. Întreprinzătorul îşi poate alege un amplasament dorit care să-i asigure condiţiile necesare desfăşurării activităţii.
 5. Lipsa erorilor precedente. Înfiinţând o nouă afacere întreprinzătorul îşi va crea propriul sistem de lucru, iar afacerea sa nu va fi influenţată de afacerea precedentă şi nici de greşelile anterioare.
 6. Echipamente, materiale utilaje şi dotări noi.
 7. Mândria. Înfiinţarea unei afaceri noi poate constitui mândria întreprinzătorului, susţinută de ideea că a realizat o afacere proprie pornind de la zero.
 8. Costul mai scăzut. Înfiinţarea unei afaceri noi poate costa mai puţin decât cumpărarea unei afaceri (o afacere deja înfiinţată poate fi mai costisitoare deoarece toate componentele sale funcţionează deja, are o anumită notorietate şi clientelă).

Dezavantajele înfiinţării unei afaceri proprii:     

 1. Rezistenţa consumatorilor. Atitudinea şi obiceiurile consumatorilor pot fi un obstacol pentru succesul firmei.
 2. Loialitatea oarbă şi inerţia consumatorului.
 3. Timpul de lansare îndelungat. Întreprinzătorul are nevoie de timp pentru găsirea finanţării, a amplasamentului şi a personalului.
 4. Dificultăţi în finanţare. Este mai greu să găseşti surse de finanţare pentru o afacere nouă. Lipsa unei activităţi anterioare şi activitatea financiară precedentă fac mai puţin predicitibil succesul afacerii, iar băncile vor fi rezervate în a finanţa astfel de firme.
 5. Replica agresivă a concurenţilor. Apariţia unor noi firme pe o piaţă matură sau în declin nu este bine venită, noii veniţi se vor lovi de replica agresivă a concurenţilor.
 6. Dificultatea formării unei imagini proprii. Acest aspect este mai important pentru unităţile comerciale cu amănuntul şi pentru restaurante. Creşterea este înceată până când firma îşi cucereşte un renume. Întreprinzătorul trebuie să găsească căile de atragere a clienţilor:
  • produse noi;
  • preţuri mai mici;
  • servicii superioare;
  • curăţenie şi comfort;
  • orar mai convenabil;
  • calitatea servirii.
 7. Neluarea în considerare a ciclului de viaţă al produselor. Nici un produs nu este instantaneu profitabil şi nici nu va avea succes o veşnicie. Întreprinzătorul trebuie să proiecteze ciclul de viaţă al produselor sale şi să le introducă pe piaţă la momentul potrivit.
 8. Costuri suplimentare. De multe ori se face o estimare a costurilor prea optimistă în iniţierea afacerii. De asemenea, costurile dezvoltării afacerii pot fi estimate la niveluri mai mici uneori, chiar la jumătate din cât este necesar. La acestea se pot adăuga costurile suplimentare necesare unor schimbări intervenite în activitatea firmei (recalificarea salariaţilor, procurarea unor echipamente noi, modernizări).
 9. Efortul prelungit. Iniţierea unei afaceri cere un efort mare: muncă fără program limitat (12-14 ore pe zi chiar mai mult); griji permanente, efort fizic şi consum cerebral ridicat.
 10. Birocraţia. Pentru a iniţia o afacere este nevoie de o serie de formalităţi care solicită din partea întreprinzătorului mult timp, nervi şi bani.