Pin It

Primul lucru pe care trebuie să-l facă o persoană după ce a luat decizia de a se implica în afaceri, îl constituie identificarea unei idei posibile de afacere din care să rezulte oportunităţi viabile.         

O oportunitate atractivă şi bine definită reprezintă fundamentul, piatra de temelie a unei afaceri de succes. Este important să se facă distincţie între ideea de afacere şi oportunitate de afacere. Oportunitatea în sens antreprenorial este o idee care poate fi transformată într-o afacere. Oportunitatea trebuie să îndeplinească câteva caracteristici:

- să fie atractivă;

- să fie durabilă;

- să fie de actualitate;

- să aibă în vedere un produs sau serviciu care creează sau adaugă valoare cumpărătorului sau utilizatorului final.

            Acţiunile de elaborare a unui studiu de fezabilitate privind afacerea are scopul de a transforma ideea de afaceri în oportunitate. Procesul de identificare a ideilor de afaceri şi evaluare a oportunităţilor este influenţat de doi factori:

  1. Tipul afacerii în care se doreşte să se intre.
  2. Întreprinzătorul (instruirea, educaţia, posibilităţi financiare, situaţia familială a acestuia).

Misiunea întreprinzătorului este aceea de a identifica acea afacere care îl ajută cel mai bine să-şi realizeze scopul urmărit.