Pin It

O caracteristică esenţială a bunurilor o reprezintă diversitatea acestora, care implica clasificarea lor. Din punct de vedere al analizei economice, clasificarea principală a bunurilor constă în:

 • bunuri libere - reprezintă toate elementele realităţii, indiferent de loc şi timp, care sunt nelimitate (abundente) în raport cu nevoile umane (ex.: lumină solară, aer, apă etc.);
 • bunuri economice - a căror caracteristică definitorie este raritatea, adică insuficienţa lor în raport cu nevoile.

Diversitatea bunurilor economice permite clasificarea acestora în funcţie de următoarele criterii:

 1. După destinaţia acestora bunurile economice se împart în:
 2. satisfactori - bunuri de consum;
 3. prodfactori - bunuri pentru producţie.
 4. După forma de existenţă bunurile economice se împart în:
 5. corporale - sau bunuri materiale, care, după gradul de prelucrare se clasifică în:
 • bunuri primare - desprinse direct din natură;
 • bunuri intermediare - se află în diferite faze de prelucrare;
 • bunuri finale - care pot fi consumate.
 1. incorporale sau bunuri imateriale care se consumă concomitent cu producerea lor (ex.: brevete, licenţe, programe de calculator etc.)
 2. După modul în care circulă de la producător la consumator se împart în:
 3. marfare - sau bunurile comerciale;
 4. nonmarfare - bunurile noncomerciale.
 5. După caracteristicile consumatorului în modul de consumare, bunurile economice se clasifică în:
 6. private - de care beneficiază în cantităţi diferite un individ, o familie, o întreprindere;
 7. publice - de care pot beneficia toţi membrii societăţii.
 8. Din punct de vedere juridic, bunurile economice se clasifică în:
 9. bunuri imobiliare - (terenuri, clădiri, diverse construcţii etc.);
 10. bunuri mobiliare (hârtii de valoare, poliţe de asigurări, bijuterii etc.)
 11. După capacitatea de a se combina şi substitui în cadrul procesului de consum, bunurile economice se clasifică în:
 12. complementare - bunurile utilizate împreună pentru a satisface o anumită nevoie;
 13. substituibile - bunurile diferite care pot satisface aceeaşi nevoie.