Pin It

O importantă formă de finanţare pe termen lung este arenda (leasingul). Există trei forme de arendă:

  1. Leasing operaţional, care oferă atât finanţare, cît şi deservirea utilajului. Costul deservirii este inclus în plata de arendă. Caracteristica cea mai importantă a acestui tip de arendă este că plăţile de arendă nu acoperă în totalitate valoarea utilajului, şi poate conţine o clauză de reziliere, care permite arendaşului să restituie utilajul înainte de expirarea contractului. Utilajul ramîne în bilanţul contabil al arendatorului.
  2. Leasing financiar, care nu oferă servicii de deservire a utilajului. Contractul de arendă nu poate fi reziliat, iar utilajul va fi amortizat complet. Utilajul trece in raportele financiare ale arendasului.

Conform standardelor intermationale se considera leasing financiar orice operatiune de leasing care cuprinde una din  următoarele caracteristici:

  • Titlul de proprietar trece la sfirsitul perioadei de leasing arendasului.
  • Arendasul are optiunea de a procura utilajul.
  • Perioada leasingului depaseste 75% din perioada de functionare utila a utilajului
  • Valoarea prezentă a plăţilor de leasing trebuie sa fie mai mare de 90% din valoarea depiaţă a activului

Din punct de vedere a evidenţei contabile leasingul financiar si cel operational se deosebesc prin umratoarele:

  1. Leasingul operational nu influenteaza marimea activelor si datoriilor, iar platile de leasing sunt considerate cheltuieli operationale.
  2. Leasingul financiar creayă însă active şi datorii egale cu valoarea de piaţă a utilajului (cu valoarea prezentă a plăţilor de leasing actualizate la rata dobînzii a arendasului sau arendatorului (minima) . În acest caz activul este depreciat, iar plăţile de leasing se impart în două: dobînda care se include în componenta cheluielilor operationale şi rambursarea valorii activului, care se consideră plăţi din activitatea financiară şi reduce mărimea pasivelor întreprionderii

Leasingul financiar este de mai multe tipuri:

Sales-type leasing – Leasing la vînzare

Arendatorul de regulă este producătorul sau dealerul utilajului. În acest caz arentatorul inregistrează profit din activitate = Pretul – costul activului. Iar veniturile obtinute peste pretul de vînzare se înregistrează ca venituri din dobînzi.

Direct-financing lease: - Leasing financiar direct

Arendatorul nu este nici producător  şi nici dealer a activului. În acest caz Arendatorul nu înregistrează profituri din vînzare , iar incasarile din leasing sunt inregistrate  ca venituri din dobînzi si reducerea creantelor privind arenda.

Vânzarea şi leaseback

Este un contract de leasing prin care întreprinderea vinde un activ pe termen lung unei instituţii financiare şi apoi îl răscumpără pe parcursul unei perioade de timp. Acest tip de arendă uneori e considerată un caz particular al arendei finanţate.