Pin It

Deoarece mediul de marketing diferă de la o tară la alta, informaţiile cerute pentru elaborarea unui studiu de marketing internaţional vor diferi şi ele. Pentru a obţine informaţii relevante despre pieţele străine, o firmă trebuie să elaboreze diferite studii de marketing privind promovarea, distribuţia, preţul, produsele sau pieţele.

 1. Informaţii despre piaţă. Cercetarea pieţei se face cu scopul de a se verifica,
  de a intra sau ieşi de pe piaţă şi pentru a evalua performanţele ei, cota de piaţă a
  firmei analiza şi prognoza vânzărilor. Cercetarea performanţelor pieţei presupune
  măsurarea pieţei fie pentru comparaţii cu standarde specifice, fie pentru proiectarea
  unei producţii viitoare posibile. Potenţialul pieţei se referă la cererea totală a pietei înconditii optmiste ; Cota (partea) de piaţă se referă la ponderea vânzărilor totale ale firmei într-o ramură.Concurenţii cu o cotă de piaţă mare au
  un avantaj privind costurile faţă de rivali, care poate fi valorificat prin stabilirea unor
  preţuri mai scăzute.Informaţiile privind vânzările pot fi analizate în diferite modali-
  tăţi: profitul obţinut pe produse, productivitatea etc.
 2. lnformaţii privind produsele. Cercetarea produsului implica atât cercetarea produselor individuale cit si a liniilor de produse.Ea se realizeaza asupra produselor noi sau invechitesi modificate. Această cercetare solicită o mare varietate de informaţii privitoare la fiecare linie de produse, dar şi la fiecare produs în parte. Pe măsură ce produsul trece prin diferite stadii ale ciclului de viaţă, trebuie elaborate programe de marketing pentru fiecare stadiu. De aceea, este deosebit de important de plasat -produsul pe curba ciclului de viată pentru a alege programul de marketing adecvat.
 3. Informaţii privind promovarea. Cercetarea promovării se referă la studiul
  reclamei şi al vânzărilor personale. Firmele vor consulta rezultatele cercetărilor
  inainte de a cheltui bani pe cămpania publicitară, în dorinţa de a alege modelul
  adecvat şi a selecta cel mai bun mediu de reclamă.Cercetarea de Mk  poate
  furniza şi informaţii referitoare la vânzările personale : numărul de personal necesar,
  modul de plată, zonificarea vânzărilor, păstrarea clienţilor, noi clienţi etc.
 4. Informaţii privind distribuţia.  Cercetarea distributiei consta in studiul canalelor si cercetarea logisticii. Cercetarea canalelor poate ajuta la .alegerea canalelor de distributie.
  Cercetarea de marketing poate furniza informaţii privind disponibilitatea
  canalelor şi preferinţa relativă pentru ele. Cercetarea logisticii se referă la deciziile
  privind antrepozitele, stocurile şi transportul.
 5. Informaţii privind pretul. Pentru stabilirea preţurilor sunt necesare informatii privind capacitatea de plată a clienţilor, reacţia comercianţilor şi efectul preţului
  asupră cererii.
 6. Informaţii privind mediu .Indiferent de natura studiului de marketing efectuat, cercetătorii trebuie să ia în considerare mediul extern, sub toate aspectele sale : economic, cultural, politic, legal.
 7.  Informaţii generale de cercetare. Toate cercetările de marketing solicită trei grupe de informaţii generale :
 1. Informaţii generale privind :
 • situaţia comunităţii (evenimente politice, culturale, naţionale);
 • situaţia afacerilor (etica afacerilor, asociaţii tradiţionale);
 • stil de viaţă şi condiţii de trai (rolul femeii în societate, vârsta de căsătorie) ;
 • situaţia economică generală (standarde de viaţă pe grupe de populaţii, infra­structura economică).
 1. Informaţii privind deciziile guvernamentale ce afectează ramura respectivă, disponibilitatea resurselor (muncă, pământ), concurenţi actuali şi potenţiali, politica ramurii etc.
 2. Informaţii colaterale privind studiul de marketing (cererea şi oferta pe piaţă, surse de materii prime, disponibilitatea know-how-ului etc).

Cantitatea informaţiilor cerute variază în funcţie de obiectivele cercetării.