Pin It

Aristotel vorbea despre două tipuri de ființă,ființă cu organele de simț,la nivelul evenimentului.Existența lumii lucrurilor sensibile ,obiectul cărora este fizica,inclusiv fizica lui Aristotel.(nivelul fenomenului-ceea ce vedem și ceea ce există ,cumva coincide.)

A doilea nivel ființa ca ființă(esență), adică ființă nu pentru noi ci ființă în sine și pentru sine.Obiectul căreia este metafizica(știința conceptelor prime sau ființa ca ființă este redată de metafizică și privită la nivelul universalului). Filosofia primă(a principiilor) în raport cu fizica.

În istoria filosofiei au apărut mai multe concepte ale existenței,și anume existența și non-existența. Parmenide pentru prima dată a vrut să puie legătura între două lumi,cea a lumii sensibile și cea a evenimentelor(lucrul și gîndul despre lucru)

Filosofii au încercat să reducă mulțimea lucrurilor sensibile, la un număr limitat de factori primari,adică să reducă mulțimea nelimitată ,infinită .

La baza lucrurilor sensibile se află atomi indivizibili,care se deosebesc după formă,ordine,poziție , mărime,masă(greutate),toate acestea au creat așa numita substanță,acel substrat material,adică acea materie de construcție ,din care anumite forțe naturale sau divine crează mulțimea lucrurilor sensibile.

În 1896 a fost descoperită radioactivitatea,niște raze care ies din interiorul lucrurilor.În 1897 au fost descoperit electronul ca parte componentă a atomului , și a făcut revoluția științifică ,care au scendat conștiința savantului, efectuînd fundamentele fizice și faptul că materia dispare.

Prin urmare savanții și folosofii , au reinterpretat noțiunea de substanță,care provine din limba latină numită materie, și atunci filosofii de sorginte realistă , și unii de originea materialistă , au ajuns la concluzia că materia este realitatea aflată în afara și independent de conștiința omului ,care influențează asupra organelor de simț și produce senzații despre lucuri.

Fizicienii spun că cîmpul magnetic, e obiectiv ca și substanța ce conține macromolecule,molecule,atomi. Știința contemporană cunoaște al doilea tip de realitate : -cîmp gravitațional(între două corpuri ce au anumite masă,apare un cîmp în care funcționează forța gravitației ).

Avem de a face cu două lumi distincte(care se deosebesc între ele și există anumite relații): materiale a lumii sensibile,lumea ideală a conțiințelor oamenilor. Deci,predomină lumea valorilor materiale și spirituale(artă,religie). Și a treia lumii făcută din minte și substanță.

Vorbim despre lumea materială,constatăm că este divizată în două subniveluri,submulțimi:

-lumea moartă sau anorganică,este infinită nelimitată ,nivelul macrolucrurilor și putem porni de la macro la mego.

-lumea vie, o privim ierarhic,pornind de la individ(distinct),specii, etc.