Pin It

Materia are diferite moduri de existență și de manifestare,și aceste moduri sînt următoarele:

-mișcarea ca mod fundamental de existență

-două forme (spațiul și timpul).

Filosoful englez John Tolland vorbea despre două forme de mișcare , una o exprima prin acțiune,deplasare . Din punct de vedere a filosofilor mișcarea este atributul (însușire inseparabilă de obiect care decurge din interiorul lui), atributul materiei reprezintă activitatea internă a lumii lucrurilor sensibile,se realizează prin schimbări și realizări.

În limba greacă există un termen care denotă procesualitatea lumii prin energeia(energie-proprietatea obiectelor de a produce lucrul).

Există următoarele grupe de forme ale mișcării:

-mișcare fizicătoate procesele care au loc în lumea fizică).

-mișcare biotică (procesele din lumea vie).

Formele complexe ale mișcării (fizică,chimică,biotică) , formele mai complicate includ în calitate de componente forme mai simple.

Reducționismul are dreptul la existență dar e greșit de a reduce complect formele superioare la cele inferioare,deci încercarea are dreptul de a exista.

-mișcare socială (totalitatea proceselor unei societăți,în special economice,politice,demografice,ideologice și culturale.) Exponentul(substrat material al proceselor sociale ) sînt indivizii, colectivele,familia,grupele sociale,popoarele,națiunile.

-mișcarea și timpul (calități inseperabile de obiecte,ideea de spațiu și timp apare în antichitate,și prima formă de spațiu este vidul în care se mișcă atomii.)

-spațiu și timpul sînt moduri de existență a lumii materiale ce exprimă proprietatea obiectelor și fenomenelor de a avea întindere,dimensiuni ,structuralitate ,durată ,coexistență,succesiunea schimbării și dezvoltării sistemelor materiale.

Spațiul exprimă coordonarea obiectelor coexistente (întindere,distanță,dimensiune).

Timpul exprimă coordonarea obiectelor ce se schimbă (succesiunea și durata).

Există diferite forme de spațiu și timp:

-spațiu și timpul fizic (fizica,microfizica)

-spațiu și timpul biotic(realitate cu atribute de substrat,proces,spațiu,timp). Timpul biotic este intensitatea proceselor ce au loc în lumea proceselor vii .

-spațiu și timpul uman (spațiu real cu care interacționează oamenii ). Timpul psihologic este durata proceselor psiho-fiziologice ale omului.

– timpul și spațiul juridic (juriștii vorbesc despre timpul și spațiul juridic în sensul că formele de activitate omenească sînt reglementate de anumite norme care acționează în spațiu și timp).

Există și al doilea domeniu al realității este conștiința care este o realitate ideală care corespund lumii materiale(din punct de vedere structural).Lumea ideală include semne necesare și esențiale care corespund obiectelor materiale,care nu conțin energie ale obiectelor pe care le reflectă.

Domeniul ideatic – diverse idei exprimate prin noțiuni abstracte,ca rezultat al generalizării.

Emoțiile ca element al principiului uman este obiectul de studiu al mai multor disciplini(psihologia,filosofia,etc.) Cunoașterea în sine este autoconștiința , toate elementele sunt influențate de rațiune. Senzațiile ,percepțiile și reprezentările ca formă ale reflectării senzoriale trebuie înțelese prin rațiune și exprimate prin formă. Sferă emoțională politivă ca element al psihicului uman este influențat de rațiune (discomfortul ,durerea,neplăcere), sunt de om înțelese și exprimate prin cuvinte.

Conștiința de sine redă autoevaluarea persoanei, care include principiile morale, orientările valorice și scopurile omului. Noțiunea de pretenție este ceea la ce pretinde omul grație potențialului creativ. Reprezentarea este percepția reflectată prin memorie. Ambiția este un stimul. Judecata e logica,dar raționamentul este inferența.

Noțiunea este o formă a gîndirii abstracte care fixează în conștiință notele,semnele esențiale și necesare care corespund obiectului gîndirii.