1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Nesiguranţa provocată de războaiele dintre feudali a determinat grupurile sociale care nu se puteau apăra singure, precum clericii şi orăşenii, să sprijine restabilirea autorităţii monarhice şi eliminarea fărâmiţării, punându-i la dispoziţie bani, ostaşi, specialişti ştiutori de carte. A contribuit la creşterea puterii regale şi dezvoltarea economică, înflorirea comerţului şi a oraşelor, care au creat condiţiile exercitării autorităţii pe o scară mai largă decât înainte. Schimbările în tehnica şi organizarea militară, care au făcut să scadă rolul cavaleriei nobiliare în favoarea pedestraşilor înarmaţi cu arcuri, arbalete şi apoi cu arme de foc, au contribuit la reducerea rolului militar al nobilimii. În acelaşi timp însă, regalitea, care dispunea de resurse mai importante, îşi forma armate mai moderne, alcătuite din profesionişti

Monarhia, deşi consolidată, nu putea rezolva singură toate problemele guvernării, astfel încât a fost necesară colaborarea cu reprezentanţii stărilor sociale privilegiate (clerul, nobilimea, orăşenii bogaţi). Aceştia au constituit adunări reprezentative, cunoscute sub diferite denumiri: State Generale în Franţa, Parlament în Anglia, Cortesuri în Peninsula Iberică. În secolele  XIII-XV, datorită colaborării dintre autoritatea monarhică şi aceste adunări ale reprezentanţilor stărilor privilegiate, statul medieval din anumite zone ale Europei este considerat monarhie a stărilor.

Loading...