1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Pentru ca demersul arheologic să aibă o finalitate cât mai apropiată de adevăr este necesară colaborarea cu alte ştiinţe specializate pe anumite probleme. Astfel, ştiinţe cum ar fi epigrafia, numismatica, arhitectura ş.a., care folosesc material de studiu obţinut tot în urma săpăturilor arheologice, oferă date foarte importante pentru reconstituirea unei culturi.

În ultimele decenii, un aport tot mai important l-au adus ştiinţele tehnice. De exemplu, anatomia, zoologia şi botanica, cu ramura ei modernă palinologia, oferind date esenţiale privind caracteristicile antropologice ale populaţiilor străvechi şi a demografiei acestora, mediul ambiant în care au trăit şi modul de alimentaţie.

 Ştiinţe , cum ar fi: fizica, chimia, electronica ş.a. , au avut o contribuţie considerabilă la datarea obiectelor cu vechimi foarte mari, la identificarea surselor de materii prime (piatră, argilă, metale), precum şi la cunoaşterea tehnologiilor de prelucrare a acestora.

Revoluţia în domeniul informaticii a afectat pozitiv şi arheologia, oferind noi metode de stocare, analiză şi interpretare a informaţiilor arheologice.

Arheologia a avut o colaborare fructuoasă şi cu ştiinţe care oferă date despre societăţile tradiţionale, cum ar fi etnografia, etnologia sau folclorul.

Loading...