Pin It

Prezentul Compendiu constituie o elaborare teoretică şi metodică privind studierea istoriei gândirii politice ca disciplină ştiinţifică, cuprinzând şi o incursiune analitică în istoria universală a doctrinelor care au marcat dezvoltarea gândirii politice în antichitate, doctrinologia politică în perioada medievală şi sociologia doctrinelor politice în epoca modernă. Ele îşi propun ca scop familiarizarea tineretului studios cu paradigmele teoretico-metodologice ale universului gândirii politice – doctrinologia politică, cunoaşterea mai profundă a diferitor ipostaze doctrinare ale învăţăturilor politice expuse de-a lungul istoriei civilizaţiei umane, oferind astfel posibilitatea de a înţelege dinamica gândirii politice contemporane şi resorturile acestei evoluţii.

You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.