1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Jan Huss (1369/1371-1415), teolog reformator, ars pe rug pentru ideile sale antipapale, a contribuit la dezvoltarea limbii literare cehe prin scrierile sale. Spre deosebire de Anglia, în Cehia mișcarea Reformei poartă o anumită amprentă specifică, pentru că idealurile generale ale Reformei se împletesc aici cu lupta de eliberare națională de sub expansiunea Germaniei, Cehia aflându-se sub puterea așa-numitului „Sfântul Imperiu Roman”. Influențat de tezele lui Wycliffe, el critică lăcomia și viața de desfrâu a clerului, proprietățile și avuțiile lumești ale Bisericii. A luptat neobosit și înflăcărat pentru reformarea Bisericii, a militat pentru libertatea gândirii și introducerea limbii cehe în slujbele bisericești, recunoscând numai Biblia ca o autoritate supremă în credința creștină. El nu a acceptat teza conform căreia Papa „nu greșește”.

În 1410 Papa Ioan al XXIII-lea îl excomunică pe Jan Huss și este alungat din Praga, ceea ce a provocat nemulțumiri și revolte în oraș. El condamnă cruciadele și bula papală prin care iertarea păcatelor se realiza plătind bani Bisericii. În 1413, Jan Hus scrie lucrarea Tratat despre Biserică, prin care își exprimă părerea sa despre ierarhia bisericească. El susține că numai Isus poate să fie călăuzitor și conducător în credință. A scris și alte lucrări în limba cehă, contribuind la traducerea Bibliei și a Vechiului Testament (1413) în lucrarea Postila.

Jan Huss revendică separarea Bisericii cehe de Biserica Regatului German și drepturi mai largi în folosirea limbii cehe. Doctrina lui afirmă ca ideal al fiecărui om, ca normă absolută și ca măsură a dreptății sociale cunoașterea rațională a „legii dumnezeiești”. Dacă guvernarea nesocotește legislația lui Dumnezeu, spune el, supușii sunt eliberați de obligația supunerii față de autorități.

Doctrina lui Jan Huss a dat naștere mișcării husite, care sub lozinca normei „legislației divine”, a avut un caracter social, național și religios. Ea a generat revolta populară, un adevărat război țărănesc ceh (1419-1437), care a zguduit Imperiul Habsburgic. Mișcarea, care la început avea un caracter strict religios, se transformă treptat într-o mișcare cu caracter național, social. Adepții lui Huss de mai târziu formulează un fel de doctrină religioasă în spiritul ideilor reformiste ale timpului, însă cele două tabere husite („ceașnicii”, moderați după natura lor, și „taboriții”, radicali) înțelegeau altfel această doctrină (cauza principală fiind baza socială diferită a acestor tabere).

Ulterior, învățătura husită trece hotarele Cehiei și se răspândește printre polonezi, unguri și chiar printre români (în unele ținuturi ale Ardealului apusean, iar în Moldova se fondează tîrgul Huși, husiții stabilindu-se și la Cioburciul de pe Nistru).

Loading...