1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Francis Bacon (1561-1626/1629) a fost un filosof englez și gânditor politic (nu trebuie confundat cu pictorul Francis Bacon, 1909-1992, sau cu filosoful Roger Bacon, 1214-1294), om de stat, cel mai de seamă gânditor al Renașterii engleze. Este cunoscut prin aforisme celebre: Știința înseamnă putere; Oamenii nu pot stăpâni natura decât supunându-se legilor ei; A cunoaște cu adevărat înseamnă a cunoaște prin cauze; Cititul îl face pe om deplin, vorbirea îl face prompt, iar scrisul îl face exact ș.a. care exprimă plastic spiritul epocii.

Bacon a scris mai multe lucrări filosofice, dar și o utopie neterminată, Noua Atlantidă (1617). El imaginează o societate organizată pe baze raționale, științifice, dar în care erau menținute diferențieri de clasă, inclusiv clasa dominantă și deci proprietatea privată. In roman se descrie o societate utopică pe coasta de vest a Americiu Un personaj al romanului face o descriere a Atlantidei care seamănă cu cea a lui Platon, și o așează în America (primele referințe la Atlantida se află în dialogurile lui Platon Timaios și Critias, scrise în 360 î.Hr.). Această societate ideală sau „Veacul de aur”, cum îl numește autorul, are menirea să reglementeze situația mizeră și nedreaptă din societate. In spirit iluminist, el considera că această nouă societate se poate asigura nu prin anumite transformări economice fundamentale, ci pe baza științei, instruirii, a pregătirii populației care ar face posibil progresul social.

Niciuna din scrierile lui Bacon nu ne-a oferit într-un spațiu așa de scurt o imagine atât de vie asupra preferințelor și aspirațiilor politice ale autorului așa cum o face acest fragment, parte a unui plan grandios de organizare a unui stat ideal. Generozitatea, spiritul iluminist, demnitatea și splendoarea, spiritul public și pietatea locuitorilor din Bensalem, reprezintă acele calități ideale pe care omul de stat Bacon și le-a dorit mai degrabă decât a sperat să le vadă devenite trăsături caracteristice pentru propria sa țară.

Noua Atlantidă reprezintă în același timp o altă cale aleasă de către Bacon pentru a exprima convingerile sale interioare. In ciuda schemei entuziaste și a largului orizont ce-l înfățișează în căutarea adevărului, Bacon are întotdeauna un ochi pentru utilitate. Progresul urmărit de știință este conceput de el doar ca o cale către aplicabilitatea practică, menită a spori controlul omului asupra naturii, a gradului de confort și comoditate a omenirii. Pentru metafizica pură, sau oricare alta formă de gândire abstractă care nu are ca rezultat niciun „fruct”, Bacon are un interes scăzut. Pentru că aici sunt expuse multe din idealurile sale științifice și politice: idei despre stat, despre forma de guvernământ, despre popor ș.a.

Astfel, în Eseuri de morală, economie și politică (1597) se observă necesitatea unui stat centralizat puternic, capabil să asigure și să apere interesele burgheziei în dezvoltare. In altă lucrare a sa, Eseuri sau sfaturi civile și morale, gânditorul englez se referă la politica pe care trebuie să o probeze acest stat, la respingerea tuturor nedreptăților sociale, explicate de autor prin prezența abuzurilor, exagerărilor și privilegiilor feudale și nobiliare. Iar cauza și motivul răzvrătirilor sunt inovațiile mari și bruște în chestiunile religioase, mărirea impozitelor, schimbarea de legi și obiceiuri, infracțiunile legate de privilegii ș.a.

In fine, dacă concepția filosofică a lui Bacon este de o mare valoare, atunci în problematica politologică găsim idei îndrăznețe, dar și unele teze retrograde (față de popor, de războaie), care, de altfel, reflectau situația reală a societății engleze din sec. XVI-XVII.

Loading...