1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Arthur Bentley (1870-1957), politolog american, este unul din autori care a folosit ideile behaviorismului în știința politică, studiind comportamentul politic și, îndeosebi, al comportamentului de votare și al activității grupurilor de interes. Sociologia politică a politologului a avut o influență majoră asupra dezvoltării concepției de putere a lui D. Truman, R. Dahl ș.a.

În lucrarea sa capitală „Procesul guvernării: studierea presiunilor sociale” (1908) el a evaluat noțiunile de „activitate”, de „grupuri interesate” și „grupuri de presiune”, examinând politica ca o interacțiune a instituțiilor și grupurilor sociale. Interacțiunea acestora din urmă stau la baza vieții politice, respingând orice abstracțiuni etatiste. A. Bentley a susținut necesitatea investigării comportamentului politic pe cale descrierii interacțiunii dintre grupurile sociale. În acest sens, a sprijinit importanța operațiilor de măsurare în știința politică.

A. Bentley a studiat în detalii grupurile de interes în termenii scopurilor, organizării și a funcțiilor îndeplinite în societate. La baza teoriei grupurilor de interes, după autor, se află activitatea oamenilor determinată de interesele lor. Doar activitatea oamenilor, în scopul obținerii obiectivelor propuse, se înfăptuiește nu la nivelul personal, individual, dar prin asocierea lor în grupuri în baza comunității lor de interese. Astfel, el ajunge la concluzia că procesul guvernării, inclusiv și a celui politic, este determinat de interesele grupurilor influente, care adesea nu coincid. După A. Bentley, „toate fenomenele guvernării de stat sunt fenomenele grupurilor care presează unul asupra altuia și care evidențiază grupuri noi și reprezentanți ai grupurilor pentru medierea acordurilor comune”.

Grupurile de interes se deosebesc de partidele politice, fiindcă primele nu participă ca partidele la alegeri și deci nu tind de a participa la exercitarea puterii. Sarcina acestor grupuri constă mai întâi de toate în informarea societății și puterii despre necesitățile și viziunile grupurilor sociale, utilizând diverse modalități de acțiune (convingerea, îndrumarea, consultarea ș.a.).

Conform opiniei lui A. Bentley, toate instituțiile de stat sunt o parte a activității grupurilor și exprimă interesele acestor grupuri. Deosebirile în regimurile politice prezintă în sine deosebiri în tipurile de activități ale grupurilor. Administrația americană, în viziunea politologului, prezintă un mare număr de grupuri și subgrupuri, care se combină și se desfac în funcție de sarcinile pe care acestea le rezolvă. Teoria politologului american a influențat alte grupuri de cercetare, cum ar fi Școala de la Chicago, care, de asemenea, a încercat să dezvolte analize obiective în câmpul politic american.

Loading...