Pin It

Între cele două războaie mondiale, evoluţia colonialismului era acceptată fără prea mari probleme de majoritatea populaţiei. Ascensiunea şi creşterea  popularităţii forţelor politice naţionale din cadrul  dominioanelor  au condus la punerea sub semnul întrebării a sistemului colonial.

Evoluţia imperiului  britanic  spre formarea  “ Commanwealth-ului naţiunilor” a fost marcată de slăbirea relaţiilor  politice cu  dominioanele şi de o tentativă  de restrîngere a  legăturilor economice în cea mai mare colonie a Coroanei britanice, însă, Londra a  întîmpinat rezistenţa unui puternic curent naţionalist condus de  Gandlu. Franţa a fost mai  preocupată  să-şi menţină autoritatea asupra imperiului fără să  întreprindă  reforme care să vină în  întîmpinarea  revendicărilor naţionaliste.

Primul război mondial nu a provocat o  declanşare a  discuţiilor pe marginea  temeiurilor dominaţiei coloniale asupra popoarelor de peste mări. Acestea erau  convinse că sunt însărcinate cu o misiune  umanitară şi  civilizatoare. Aspiraţiile naţionale ale  popoarelor colonizate erau  puse sub semnul îndoielii şi negate. Pentru omul politic britanic, de exemplu,  militantul naţionalist indian  Gandhi nu era decît un  “factor pe jumătate  dezbrăcat” (2;288).  În această perioadă prin scrierile politice, sociologice şi chiar  literare s-a elaborat  o adevărată  doctrină a  colonizării care  justifica pe  temeiuri economice, istorice şi morale, dominaţia europeană  asupra altor continente.

Dacă aceasta a fost  dominanţa gîndirii europene la nivelul elitelor trebuie arătat totuşi că  după încheierea primei conflagraţii mondiale apar voci care pun în discuţie termenele dominaţiei coloniale. Andre Gide  denunţă abuzurile coloniale în cartea sa  Călătorie în  Cango (1928).

Ideile lansate de  preşedintele american  W. Wilson, crearea  Societăţii Naţiunilor care a înscris în Charta sa  principii generoase,  destrămarea imperiilor austro ungar, otoman, ţarist şi  deservirea procesului de  afirmare naţională  în Europa au favorizat  apariţia  mişcărilor de eliberare naţională  în colonii.

La originea acestor mişcări s-au aflat  intelectuali, funcţionari şi oameni de afaceri formaţi cu universităţi europene : Gandhi, Nehru în India;  Bourguiba în Tunisia; Soekarno în Indonezia, Ferhat Abbas în Algeria. În prima fază aceste mişcări  nu şi-au propus să rupă total legăturile cu metropola ci doar  reforme de esenţă  în domeniul economic şi social.

Supunînd împeriul britanic  la un efort de război căruia i - a făcut cu greu faţă prima  mare  conflagraţie a secolului XX a subliniat  eroziunea acestuia. Metropola a fost obligată  să-şi  asocieze  dominioanele la efortul de război. Pentru a  obţine participarea lor, cu aproape 2 milioane de  combatabţi, Londra a trebuit să efectueze, o  reajustare a  relaţiilor constituţionale între părţile  componente ale imperiului (2; 290).

Asfel că la Conferinţa de Pace  dominioanele  vor face figură de state aproape independente. Unele dintre ele vor lua  atitudini care făceau notă aparte faţă de  Foreign Office. la Conferinţa imperială din  1926 lordul  Balfour a găsit o formulă acceptabilă  -  British Commonwealth of  Nations - prin care se stabilesc noi raporturi între Metropola şi  Canada, Noua Zeelandă, Australia, Irlanda şi  Uniunea Sud Africană. Legăturile care se vor menţine vor fi aproape simbolice.

Nu acelaşi statut îl va primii India. Prin “India Act” din 1919 aceasta a primit o mică  autonomie la nivelul  condiţiilor provinciale deşi  în 1917,  s-au promis  instituţii capabile să  realizeze o guvernare responsabilă.

Deasemenea, indienii care participaseră la efortul de război cu aproape un milion de oameni, vor intensifica mişcarea de eliberare naţională,  marcată prin acţiuni de  nesupunere  civică şi de protest.

În Franţa tema imperială, după încheierea primului război mondial, este  exaltată constant în mass media. Dealtfel imperiul  colonial francez atinge extinderea maximă acum:  12 milioane de km.p şi peste 70 de milioane de locuitori. Metropola a stabilit peste tot un regim de administrare decentă ce  puneau să ţină în adormire   naţionalismele din imperiul său.

Totuşi între cele două războaie mişcări naţionaliste apar şi se dezvoltă şi la imperiul colonial francez. Ideile  liderului naţionalist chinex Sun Yat- Sen au o mare influenţă în Indochina. În 1927 a fost creat un partid naţional vietnamez după modelul celui chinez. În 1930 Nguyen Al Quae (viitorul lider comunist cunoscut sub numele Ho Si Min   ) a fontat partidul comunist  vietnamez care avea  ca  obiectiv lupta pentru eliberare de sub dominaţia franceză şi obţinerea independenţei.

În Maroc în 1919 mişcarea naţionalistă îşi va lua simbolic denumirea de Destour (Constituţia). În Maroc  naţionaliştii vor intreprinde o serie de revolte împotriva dominaţiei Coloniale: contra spaniolilor (1920-1924) şi apoi împotriva  francezilor (1925-1926). la fel de activă va fi şi  mişcarea naţionalistă condusă de  ferhat Abbas în Algeria.

Nemulţumirile din Liban şi Siria au îmbrăcat forme  violente. În august 1925 au avut loc revolte care au fost  reprimate sever de către generalul Sarrail şi ordinea a fost  restabilită  abia în anul  1927 (4; 121). Siria şi Libanul vor primi, în urma acestor mişcări constituţii care vor reglementa viaţa publică şi politică în aceste ţări şi promisiunea că vor obţine independenţa în următorii trei ani.

Căderea Frontului popular de la  putere în Franţa a făcut  ca aceste promisiuni să nu se  materializeze.

Dacă în perioada interbelică imperiul colonial francez parcă bine articulat                              şi aparent calm nu aceaşi situaţie s-a întîmplat cu imperiul britanic care a fost obligat să accepte, în cele din urmă, independenţa unor colonii. După evenimentele din 1919 cînd Afganistanul a  atacat India Britanică, Londra pierde controlul asupra acestei ţări.

În urma unei negocieri foarte dificile, Londra face o  declaraţie prin care proclamă sfîrşitul protectoratului  britanic asupra Egiptului (febr.1922). Acesta nu a  însemnat şi independenţa ţării dar s-au pus bazele unui acord care va reglementa viaţa politică a  Egiptului şi  natura raporturilor cu  Marea Britanie.

Aceasta va fi obţinută în 1936 prin tratatul semnat la Londra în schimbul prezenţei trupelor  britanice de-a lungul  Canalului de Suez , punct strategic de  interes vital pentru  marea Britanică.

Arabia Saudită, în schimb, şi-a obţinut independenţa prin tratatele semnate la 20 mai 1927.

În ceea ce priveşte Irakul, englezii s-au confruntat cu o mare răscoală în regiunea  Eufratului izbucnită ca urmare a impunerii pe tronul ţării a regelui  Faisal  alungat de  francezi  din Siria. În urma negocierilor guvernul  Irakian a acceptat pe Faisal în schimbul  creerii unui regat ereditar. În 1929 înaltul  comisar  britanic pentru Irak Sir Girlbert a propus guvernului Irakian un tratat prin care ţara  devenea independentă şi putea să  adere la Liga  Naţiunilor.  Tratatul a fost semnat în 1930 însă prin acesta Anglia  îşi menţinea controlul şi influenţa, deoarece avea permisiunea de a menţine baze militare iar în timp de război putea folosi teritoriul Irakian. În plus avea şi  controlul asupra  exploatării petrolului Irakian.

Transiordania regiune cu aproximativ  200.000 de locuitori detaşată de  Palestina de guvernul  britanic în anul  1922 obţine independenţa  prin acordul  semnat  la 20 februarie 1928 cu condiţia de a instaura un  regim  politic constituţional şi de a   urma Londra  în politica externă şi economică.

Interesele petroliere cunosc în perioada interbelică o creştere rapidă în  orientul Mujlociu. Lungii dominaţii turceşti şi mai scurtei tutele franco-britanice le va succede o nouă  formă de  imperialism: cel al marilor companii petroliere engleze şi americane care îşi vor împărţi prospectarea şi  exploatarea aurului negru din regiune. Acest fapt va cunoaşte o intensitate şi mai mare  după cel de-al doilea război mondial cînd practic forma clasică a colonialismului dispare dar este înlocuită cu una nouă.