Pin It

Domnia in calitatea ei instituţie centralaa statului a preluat si dezvoltat o serie de elemente structural a instituţiei imperial din bizanţ.

 1. Domn de origine imperial - Domn provine de la latinescul Domnis -stăptn al ţării. In calitatea. Din p-de-v a formei de stat Moldova sa constituit ca monarhie centralizată locul central i-a revenit instituţiei Domniei.
 2. în general sistemul succesiunii la tron era ereditară, femeile (în diferenţă de multe state Europene) nu puteau ocupa funcţia de domn al ţării
 3. La fel ca in Bizanţ se credea in puterea divina a domnitrului- Domn din mila lui dumnezeu
 4. La fel coroana era simbolul suveramitatii
 5. Ceremonia de inscaunare continua cu miruirea
 6. La inscaunare domnul jura cu mina pe evanghelie
 7. La tron deasemenea puteau accede doar candidaţi teferi din p.de.v fizic si psihic
 8. La tron aveau drepturi egale descendenţii pe linie născuta si bastarzii în calitate de şef al statului domul avea atribuţii

 

 1. In domeniul RI -incheia tratate, alianţe, declara stqare de război si pace, trimitea si primea soli
 2. Conducătorul armatei - la înscăunare si inainte de campaniile armate boerii jurau credinţa domnului 3 Era unicul legiuitor emitea hristoave aşezăminte pravile

 

 1. Ca judec. Suprem al supuşilor săi hotăra problemele judiciare, hotşrîrile sale erau valabile doar pe perioada vieţii sale, în caz de deces urmaşul la Domnie putea schimba sentinţa.
 2. Prerogativa executiva - numeşte dregătorii, da ordine sub forma cărţilor de porunca, acorda privilegii si loc in dregătorii
 3. Privelegiile fin. Constau in stabilirea voi. Impozitelor< erceperea de taxe noi bate moneda (Primul bate moneda Petru I Musat)
 4. Prerog. Bisericasca- numeşte episcopii iagumenii reglem compet jud. A bisericii

Domnul era controlat de boieri prin intermediul Sfatului Domnesc. Instituţia Domniei a existat în Moldova cea 500 ani din sec XIV pînă în 1859. Odată cu ocuparea Moldovei de Imperiul Otoman în succesiunea la tron au survenit cîteva schimbări, după ce domnul era ales de către boieri el trebuia sa fie întărit de Poartă, însă uneori Poarta încălca aceste reguli şi Domnul era numit de Poartă fără a fi ales de boieri. între 1711-1821 în Moldova era practicată domnia fanariotă,, imp.Otom. numea domnitori din cartierul Fanar din Istambul. Au mai existat şi aşa numitele domnii prin asociere cînd îtrun stat conduceau 2 domnitori, fiecare avînd un un spaţiu administrativ, dar cel mai des acest tip de domnie era pe un termen scurt deoarece fiecare tindea să-1 înlăture pe al-Zlea domnitor.