Pin It

Aşezaţi în calitate de federaţi ai Imperiului Roman la gurile Rinului (358) francii salieni s-au extins treptat spre râul Somme.

         În timpul domniei regelui salian Clovis (481-511) din dinastia Merovingienilor (bunicul lui era numit Meroveu) francii au luat în stăpânire cea mai mare parte a Galiei. Prăbuşirea Imperiului Roman de Apus a lăsat populaţia romană fără apărare, sarccină preluată de autoritatea ecleziastică, funcţionarii imperiali şi dispărând. Clovis a reuşit să-l învingă pe Siagrius, un fost guvernator roman, la Soissons, va stăpâni Galia de nord-vest, iar în 496 pe alamanii din Alsacia. Sfântul Remy (437-533) îl convinge să se creştineze împreună cu alţi 2000 de franci la 25 decembrie 496 la Reims. Localitatea va deveni pentru câteva secole prima din Franţa. S-a sprijinit pe puternicul cler catolic din Galia sau mai potrivit numele Francia. A îndepărtat pericolul vizigot în 507 stăpânind cea mai mare parte a Galiei.

         După moartea lui, regatul a fost împărţit între urmaşi iar unitatea va fi refăcută târziu – 623.