1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Multe din organizaţii încearcă să stabilească procesul de control al corespunderii specialiştilor nivelului necesar şi control al resurselor existente după criterii funcţionale. Deseori managerii efectuează controlul corespunderii funcţiilor prin formularea a aşa întrebă cum ar fi “ce reuşiţi cel mai bine să efectuaţi?” sau ”ce nu vă reuşeşte?”. Pe lângă acestea ei mai elaborează nişte baze de date care conţin informaţie referitor la resursele aflate la dispoziţia subdiviziunilor. Acest sistem de evidenţă nu este atât de rău, dar el limitează firma în posibilitate de a satisfacere a necesităţilor consumatorilor, deoarece prea tare atrage atenţia asupra resurselor existente în interiorul firmei şi scapă din vedere cadrul exterior.

Pe lângă criteriul funcţional se mai pot utiliza şi alte tipuri de abordare pentru a efectua aprecierea organizaţiei cu componentele sale. Mai jos vom analiza alte metode care au permis unor firme să atingă un grad mai înalt de competenţă. Dacă firma nu are experienţă în unele din domenii, atunci pot apărea dubii referitor la necesitatea activităţii date şi referitor la crearea avantajului concurenţial în acest domeniu. Şi dacă conducerea întreprinderii simte necesitatea creării unui sistem de control al resurselor pentru a se încredinţa în puterile sale ea poate să creeze un sistem bazat pe ierarhia valorilor, care va permite determinarea unor momente interesante.

Economisirea la nivel de producţie.

Economisirea la nivel de producţie se poate realiza în diferite secţii ale întreprinderii. De obicei sectoarele cu o pondere mai mare în totalul cheltuielilor (cum ar fi cheltuieli pentru publicitate, cercetări ştiinţifice, remunerarea personalului de conducere) pot primi profit doar în cazul unui volum mare de producţie, unde este necesar un mare număr de operaţii. Economisirea din contul dimensiunilor date poate fi efectuată atât în activitatea de producţie, cât şi din activitatea de comerţ. Când determinăm poziţia firmei este nevoie să aflăm acele sectoare unde concurenţii utilizează economisirea la nivel de producţie mai eficient, iar concomitent şi acele unde se poate obţine un avantaj concurenţial.

În când volumul de producţie este nu prea mare pot apărea situaţii cu tendinţe opuse (creşterea cheltuielilor pe unitate de produs), ce duce după sine la îngreutăţirea acomodării firme la cerinţele mediului.

Cunoştinţele şi experienţa.

Nivelul înalt al profesionismul angajaţilor organizaţiei poate ajuta firma să devină unică în domeniul său. Problema constă în faptul dacă va reuşi ea să utilizeze aceste condiţii în favoarea sa. Asta depinde de sistemul de comunicaţie şi schimb al informaţiei, de sistemul de documentare şi implementări ale tehnologiilor, de posibilitatea firmei de a proteja invenţiile de la utilizarea de către concurenţilor.

Cooperarea ca factor al succesului.

Deseori rezultatele activităţii unei subdiviziuni de producere depinde de faptul cât de productiv şi efectiv acţionează o altă verigă a acestei structuri. Spre exemplu, o organizare corectă a procesului de deservire a utilajului ajută la micşorarea duratei de staţionare, piesele de schimb de o calitate mai înaltă ajută la micşorarea cheltuielilor pentru producţie, coordonarea logică a serviciului de realizarea a producţiei ajută la micşorarea stocurilor aflate la depozit. Totul constă în faptul că firma trebuie să găsească modalităţi de a crea un sistem eficient de schimb al informaţiei. Relaţii de cooperare pot fi create, şi chiar ar fi bine, cu furnizorii şi cu realizatorii existenţi. Aceasta poate contribui la minimizarea cheltuielilor de depozitare şi ambalarea, la evitarea practicii de inspectorat al capacităţilor primite.

Timpul de reacţionare.

De cât timp avem nevoie pentru a îndeplini o comandă? Dar pentru pregătire unui produs nou? Cât de repede reuşim să ne acomodăm la cerinţele noi ale consumatorilor? De cât timp e nevoie ca producţia noastră să ajungă la cumpărător? Aceste întrebări sunt extrem de importante atunci când este vorba despre micşorarea cheltuielilor de producţie sau atunci când e vorba despre găsirea unui avantaj concurenţial. Spre exemplu, multe din întreprinderile japoneze şi-au organizat afacerea bazându-se pe tehnologiile procurate dar nu pe ale sale elaborate. Prin aceasta ei au minimizat cheltuielile de producţie atât sub aspectul timpului, cât şi măsurat în bani. Pe lângă aceasta, micşorând timpul necesar pentru realizare firma poate micşora volumul producţiei neterminate şi volumul stocurilor practicat până în prezent. Firmele care nu sunt în stare să reacţioneze adecvat la modificările cerinţelor consumatorului, îşi pierd segmentul de piaţă.

Comparând realitatea cu dorinţele.

Acum putem să efectuăm o analiză comparativă a situaţiei existente în care se află organizaţia noastră şi setul de măsuri necesare de a efectua pentru ca firma să reuşească să supraveţuească în viitor. Pentru aprecierea dată vom utiliza un sistem cu punte care ne va indica abaterea dintre aceste stări după următoarele criterii:

  • Deprinderi şi resurse;
  • Structura şi sisteme;
  • Cultura, stilul şi valorile.

În procesul efectuării analizei comparative este important să delimităm anume acele aspecte care vor influenţa foarte puteri succesul firmei. În aceste scopuri ne folosim de tabelul de mai jos, în care pe verticală vor fi enumerate criteriile. Dacă utilizăm o scară cu cinci gradaţii, atunci 0 puncte va însemna că indicatorul dat nu se deosebeşte mult de la varianta ideală, iar 5 puncte poate însemna că acest criteriu trebuie modificat numaidecât.

Tabelul 1

Determinarea necesităţii de a modifica situaţia

Criteriile

Varianta optimă

Situaţia reală

Schimbările necesare

Variante de soluţii

Deprinderi şi resurse

       

Structura şi sisteme

       

Cultura, stilul şi valorile

       

Coloana “Variante de soluţii” poate fi utilizată pentru descrierea acţiunilor concrete, necesare pentru atingerea rezultatelor optime. Aceste variante de asemeni trebuie să fie testate şi înainte de a fi implementate e nevoie să determinăm strict priorităţile ce le subînţeleg.

Loading...