1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Scopurile strategice sunt o alternativă pentru planificarea corporativă. În figura 2 determinarea scopurilor strategice este considerată ca prim pas al procesului gestiunii corporative. În cadrul scopurilor strategice se includ cele mai importante reguli în concordanţă acestea firma îşi gestionează afacerea. Cel mai des scopurile de bază includ următoarele momente:

  • Valorile şi principiile comune;
  • Stabilirea genului de activitate, care va satisface anumite necesităţi, care va satisface deservirii unor anumite segmente de piaţă şi modului cum acestea vor fi cucerite, modul în care vor fi promovate produsele pe piaţa dată;
  • Pot fi incluse aici şi cerinţele părţilor cointeresate în afacerea dată (muncitorii, acţionarii, consumatorii, organizaţiile obşteşti, societatea);
  • Poziţia faţă de aşa valori cum sunt creşterea, finanţarea, decentralizarea, inovaţia, etc.

Însă pentru a găsi răspuns la unele din aceste întrebări, conducerea companiei poate avea nevoie de mult timp pentru a efectua o cercetare minuţioasă sau o analiză a situaţiei existente. Spre exemplu, care necesităţi ale consumatorilor le va satisface produsul sau serviciul firmei noastre? La care pieţe trebuie să ne orientăm? Încă care metode am mai pute noi să la aplicăm pentru atingerea rezultatului? Care valori sunt comune pentru compania noastră şi satisfac ele oare cerinţelor noastre? În aşa fel, formularea obiectivelor strategice va cere tot atâta timp şi efort cât şi planificarea corporativă. Dacă întrebările de mai sus încă nu şi-au găsit răspuns, nu va exista nici o problemă până atunci, când firma va fi nevoită să determine misiunea sa. În aşa fel se cere o abordare mai structurată a gestiunii strategice şi nu-i exclus faptul că etapele 1, 2, 3 vor fi trecute de mai multe ori pentru a se găsi planul strategic optim, care ar satisface echipa de planificare. În cazul unei întreprinderi care funcţionează de mai demult cu succes, cele mai dese etape vor fi 3, 4, 5, iar revederea planurilor sale va fi o ocupaţie foarte rară.

 

Figura 3 Procesul gestiunii strategice

Nu-s îndoieli, misiunea binedeterminată este un element foarte important pentru procesul de management strategic. Însă pentru a porni procesul de luare a deciziilor mai reuşit ar fi să începem algoritmul de la analiza structurată a mediului de piaţă în care se află organizaţia. Pentru a confirma cele spuse vom utiliza următoarele argumente:

Analiza permite echipei de manageri să aplice abordarea strategică fără necesitatea de a soluţiona imediat problemele globale care deseori sunt contradictorii.

Ea ajută structurarea abordării problemei în cauză, ceea ce permite viziunea complexă asupra situaţiei care ar părea deja cunoscută. Faptul dat ajută managerii să se pătrundă de esenţa lucrurilor şi să utilizeze metode ale managementului strategic mai variate, adică mai reuşite.

Loading...