1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Analiza activităţii bancare este necesară pentru a evalua variantele de activitate a băncii în prezent şi viitor, adecvarea situaţiilor financiare a băncii, realităţilor economice şi a normelor impuse de către autorităţile de supraveghere.

Analiza activităţii bancare se efectuează în urma controalelor permanente interne, precum şi a controalelor externe (auditul intern şi auditul extern). Deoarece modalităţile de analiză a activităţii bancare efectuate de organele din exterior sunt în competenţa acestor instituţii o atenţie deosebită în cadrul auditului bancar o are auditul intern.

Principiile auditului intern:

  • analiza activităţii bancare trebuie să fie neîntreruptă şi extemporală;
  • totalitatea metodologiilor utilizate trebuie să corespundă cerinţelor băncii, privind strategiile de dezvoltare a băncii;
  • structura analizei activităţii bancare trebuie să cuprindă absolut toate sferele activităţii băncii, astfel încât concluziile formulate în rezultatul acestei analize să corespundă realităţii şi să permită luarea unor decizii despre organizarea băncii pe viitor.

Modalităţile auditului intern:

  • metoda statică – presupune calcularea anumitor coeficienți în rezultatul activităţii bancare la un moment dat de timp.
  • metoda dinamică – compararea coeficienţilor calculat în termen şi formularea unor concluzii despre evoluţia lor.

Ambele metode utilizează mecanisme matematico-statistice; banca fiind liberă să determină singură cantitatea şi tipul coeficienţilor calculaţi.

În prezent este foarte răspândită o metodă a analizei activităţii bancare – modelarea şi simularea proceselor petrecute în bancă: se pate modela activitatea globală a băncii sau un singur serviciu bancar.

Analiza activităţii economice se desfăşoară în următoarele etape:

Tabelul 1

Etapele analizei activităţii economice

Etapa analizată

Conţinutul analizei

Metoda utilizată

Structura bilanţului bancar.

Structura prealabilă a bilanţului bancar pe grupe de active şi pasive a raportului financiar pe grupe de venituri şi cheltuieli.

Metoda grupărilor.

Controlul.

Verificarea corectitudini grupărilor  efectuate atât pe categorii, cât şi pe volum; selectarea datelor grupate după criterii specifici (scadenţa, etc.)

Metoda comparării.

Calculele.

Calculul indicatorilor sub formă absolută şi relativă.

Metoda coeficienţilor; metoda statistică.

Rezumarea.

Amplasarea indicatorilor în diagrame şi tabele pentru a putea concluziona despre evoluţia lor.

Metoda diagramelor.

Loading...