1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Principiile organizatorice ale managementului activelor şi pasivelor:

 • Coordonarea/suporavegherea activă din partea celui mai înalt nivel al managementului (board-ului);
 • Implementarea politicilor, procedurilor şi limitelor adecvate;
 • Evaluarea, monitorizarea şi gestionarea corectă a riscurilor;
 • Controlul intern cuprinzător.

Administrarea activelor şi pasivelor este realizată de Comitetul de dirijare a activelor şi pasivelor băncii (ALCO), care dispune de rapoarte regulate privind dinamica portofoliilor, structura, maturitatea, ratele dobânzilor şi rentabilitatea curentă şi de perspectivă a activelor şi pasivelor băncii. La fel, Comitetul dispune de informaţii privind competitivitatea băncii în raport cu piaţa şi competitorii principali. Componenţa şi periodicitatea rapoartelor, precum şi responsabilii pentru prezentarea lor sunt stabilite de către ALCO.

În cadrul limitelor stabilite operaţiunile se derulează cu viza prealabilă a trei membri ai Comitetului de administrare a activelor şi pasivelor (ALCO), iar în afara lor cu aprobarea ALCO.

Scopurile ALCO:

 • Analiza impactului schimbărilor apărute în economie şi legislaţie;
 • Analiza evoluţiei ratelor dobânzilor;
 • Stabilirea dobânzilor/preţurilor produselor de activ şi pasiv;
 • Monitorizarea riscului de lichiditate şi a riscului valutar;
 • Analiza diferenţelor dintre preformanţele actuale şi previzionate;
 • Bugetarea/planificarea strategică;
 • Introducerea de noi produse şi impactul acestora asupra rezultatelor;
 • Analiza/aprobarea politicilor managementului activelor şi pasivelor şi de limitare a riscurilor.

Din punct de vedere istoric deosebim trei abordări ale modului de promovare a strategiilor managementului activelor şi pasivelor:

Strategia gestiunii activelor (până în anii 1960). Cea mai mare parte a necesităţilor în lichidităţi băncile şi le satisfăceau din contul convertirii activelor în numerar.

Strategia gestiunii pasivelor (în anii 60-70). Scopul – stabilirea controlului asupra surselor de mijloace băneşti ale băncii în mod analogic controlului asupra activelor.

Strategia gestiunii fondurilor (activelor şi pasivelor) (abordare modernă).
La momentul de faţă băncile examinează porfoliile de active şi pasive ca ceva integru pentru atingerea scopurilor comune – a unei profitabilităţi înalte la un nivel acceptabil al riscului.

În opinia unor specialişti, managementul activelor şi pasivelor băncii reprezintă, prin esenţă, managementul strategic al bilanţului în scopul optimizării/minimizării variabilităţii venitului net din dobânzi şi al valorii de piaţă a capitalului băncii. De aceea, ei sunt dispuşi să examineze gestiunea bilanţului băncii, după cum se prezintă în tabelul 5.7.1.

 

Tabelul 5.7.1

Etapele procesului managementului activelor şi pasivelor prin prima gestiunii bilanţului băncii

Faza 1 (generală)

Gestiunea activelor

Gestiunea pasivelor

Gestiunea capitalului

Faza 2 (specifică)

Gestiunea stării rezervelor

Gestiunea rezervelor aferente obligaţiunilor

Gestiunea lichidităţii

Gestiunea generală a obligaţiunilor aferente împuturilor

Gestiunea investiţiilor

Gestiunea îndatorării de lungă durată

Gestiunea împrumuturilor

Gestiunea capitalului

Gestiunea mijloacelor fixe

 

Faza 3 (bilanţieră)

Gestiunea profitabilităţii băncii

Loading...