1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

În literatura de specialitate se conţin mai multe definiţii ale managementului bancar:

 • Managementul bancar constituie procesul de coordonare a resurselor umane, informaţionale, fizice şi financiare, în vederea realizării scopului organizaţiei bancare;
 • Managementul bancar constituie procesul de obţinere şi combinare a resurselor umane, financiare şi fizice, în vederea îndeplinirii scopului primar al organizaţiei bancare – obţinerea de produse şi servicii dorite de societate.
 • Managementul bancar constituie ansamblul de cunostinte, concepte, principii, metode şi tehnici specifice, care printr-un mixaj corespunzător al elementelor materiale, financiare, umane, informaţionale de care dispune o societate bancară, pe de o parte, şi al mediului în care operează, pe de alta parte, realizat de un sistem conducător, asigură realizarea obiectivelor, pentru care a fost infiinţată şi funcţionează banca respectiva[1],[2]
 • Managementul băncii poate fi definit ca fiind procesul de integrare funcţională a unui ansamblu diferenţiat de activităţi specifice, centrate pe obţinerea şi combinarea resurselor umane, informaţionale, fizice şi financiare în scopul furnizării profitabile a produselor şi serviciilor bancare.

În perspectiva managementului bancar, firma bancară realizează cinci funcţiuni esenţiale, definite ca ansambluri omogene şi coerente de activităţi, vizând realizarea unor obiective intermediare (funcţionale), şi anume:

 1. funcţia de organizare a managementului – presupune două subdiviziuni:
 • organizarea de ansamblu a băncii ( organigramă, regulamente, sistem   informaţional)
 • organizarea principalelor componente
 1. funcţiunea productivă, concretizată în activităţile furnizoare de produse şi servicii bancare, constituind funcţiunea esenţială a băncii, realizată prin funcţiile acesteia:

-    funcţia de depozit, de atragere şi protejare a disponibilităţilor băneşti existente în economie

 

-  funcţia de investiţie, de plasament, concretizată în acordarea de credite şi achiziţionarea de active financiare;

 
 

- funcţia de transfer al plăţilor, banca constituindu-se într-un intermediar al circuitului încasări-plăţi;

 

- funcţia servicială, banca reprezentând un furnizor de servicii financiare, însoţitoare sau nu a celorlalte funcţii bancare.

     
 1. funcţiunea distributivă, comercială, concretizată în activităţi şi operaţii care asigură alimentarea băncii cu resurse, precum şi distribuirea produselor bancare. Componente majore ale acestei funcţiuni saunt activităţile de marketing şi de promovare a relaţiei cu clientela;
 2. funcţiunea financiară, concretizată în ansamblul de activităţi prin care banca asigură gestiunea financiară a tuturor activităţilor şi rezultatelor, cunoaşterea şi analiza resurselor şi plasamentelor, a rezultatelor financiare, precum şi planificarea financiară curentă şi de persectivă (bugetizarea financiară);
 3. funcţiunea de personal, de asigurare şi remunerare a resurselor umane, de motivare şi penalizare a personalului, de pregătire, promovare şi urmărire a activităţii acestuia;
 4. funcţiunea de dezvoltare, concretizată în activităţi specifice de expansiune, diversificare şi inovare a produselor şi serviciilor bancare, a tehnologiilor şi operaţiunilor, a instrumentelor şi tehnicilor, reprezentând funcţiunea de supravieţuire a băncii, de adaptare a acesteia la mediul extern în continuă modificare.
 5. funcţia de previziune - ansamblul activităţilor prin care se determină principalele obiective ale băncii şi componentele sale, precum şi resursele şi mijloacele necesare realizării lor. Realizarea acestei funcţiuni presupune întocmirea de :
 • prognoze,
 • planuri,
 • programe.
 1. funcţia de antrenare - ansamblul activităţilor prin care se mobilizează personalul pentru realizarea obiectivelor stabilite element esenţial al acesteia este – motivarea:
 • motivarea pozitivă
 • motivarea negativă.
 1. funcţia de coordonare - armonizarea deciziilor şi acţiunilor personalului şi compartimentelor funcţionale
 2. funcţia de control-evaluare - ansamblul proceselor de măsurarea şi comparare a performanţelor băncii  cu obiectivele stabilite pentru a identifica deficienţele şi a pune în evidenţă rezultatele performante.

Managementul bancar se bazează pe următoarele principii:

 • orientarea băncii la cerinţele pieţei şi ale clienţilor , la organizarea serviciilor şi produselor bancare cu un înalt grad de cerere şi profitabilitate;
 • tendinţa spre sporirea eficienţei sistemului bancar;
 • corectările de rigoare în activitatea băncii conform cerinţelor pieţei;
 • evidenţa şi evaluarea strictă a rezultatelor finale;
 • utilizarea bazei informaţionale moderne;
 • selectarea raţională a personalului.

Princepalele obiective ale managementului bancar, decurg din organizarea şi utilizarea resurselor băncii pentru:

 1. Maximizarea profitului pe termen scurt mediu şi lung;
 2. Diminuarea permanentă a riscului specific
 3. Satisfacerea cerinţelor clienţilor, salariaţilor, acţionarilor,
 4. Realizarea obiectivelor băncii în ansamblul lor

Obiectele managementului bancar sunt următoarele:

 1. patrimoniul – reprezintă un capital pe care-l are banca la un moment dat şi care în marea sa parte nu este în proprietatea deplină a băncii.
 2. produsul pe care îl formează banca – cumpără bani şi vinde bani – formarea corectă a preţului, dobânzile.
 3. personalul – de înaltă calificare şi de fiecare salariat în parte depinde banca – gestiunea corectă a personalului.
 4. mijloacele tehnice pe care le utilizează banca.

Pentru realizarea obiectivelor managementului cerinţele manageriale se structurează la trei niveluri de competenţă

 • Nivelul 1- conducerea de nivel superior
 • Nivelul 2- conducerea la nivel mediu
 • Nivelul 3- conducerea la nivelul de bază.

 

[1] http://www.comunicatedepresa.ro/management-bancar/definitie/ 

[2] http://www.vreaucredit.ro/dictionar-financiar-bancar/litera-m

Loading...