1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Personalul băncii poate fi considerat drept una din categoriile de bază ale activelor generatoare de profituri, însă constituie o sursă importantă de riscuri.

Scopul    managementului   personalului   în   instituţia   bancara   se   rezumează la organizarea, instruirea şi gestiunea resurselor umane în aşa mod, ca ele să realizeze strategia băncii în plin şi cu cele mai mici posibile cheltuieli.

Pentru atingerea acestui scop managemenul personalului utilizează cel puţin patru atribuţii:

  1. Organizarea procesului de lucru în mod optimal pentru bancă. În acest scop este necesară analiza unei structuri organizatorice optimale pentru implimentarea strategiei bancii, atât din punct de vedere a numărului necesar de angajaţi, cât şi din punct de vedere a calităţii cunoştinţelor sale. Se stabileşte numărul posturilor şi structura ierarhică, determinându-se gradul de responsabilitate pentru fiecare angajat.
  2. Optimizarea calităţii posturilor şi asigurarea minimului necesar de cunoştinţe şi abilitaţi la posturile date. Problema esenţiala pentru fiecare bancă este asigurarea posturilor, în special a celor cu drept de decizie cu persoane necalificate, care posedă abilităţi necesare în domeniu. Şi , deoarece, piaţa serviciilor bancare se dezvoltă vertiginos, nivelul minim de calităţi nesecare unui lucrător bancar este în permanentă modificare,orientându-se spre complicarea lor.
  3. Formarea abilităţilor angajaţilor în domeniul de comunicare profesionistă. Aceste abilitaţi ţin atât de relaţiile intracolectivc, cât şi de cele cu clienţii, calitatea acestor relaţii influienţând direct proporţional profitabilitatea băncii.
  4. Gestiunea cadrelor atât pe verticală, cât şi pe orizontală. Cu cât instituţia bancară devine mai complicată în domeniul structurii sale organizatorice, cu atât este mai dificilă urmărirea fiecărui individ în parte, şi deci, cu-atât este mai probabilă apariţia unor erori sau fraude,   cauzate de intenţia proastă a personalului. Totodată gestiunea resurselor umane nu înseamnă doar, urmărirea lor. Scopul managerului este crearea unor astfel de condiţii de lucru, a unui sistem de piorităţi, îndretpate spre stimularea procesului de producţie.

Este important de menţionat, ca o astfel de viziune a managementului în domeniul personalului este unilaterală. Stabilind cerinţele faţă de personal, banca trebuie să asigure angajaţilor condiţii de muncă, satisfăcând interesele lor atât în domeniul formării carierei, cât şi în domeniul material. Nerespectând caracterul relaţiilor reciproce între personal şi instituţia bancară, cea din urmă riscă sa piardă lucratorii cei mai calificaţi, fapt rezultat din concurenţa pe piaţa de muncă.

Atribuţiile în domeniul managementului personalului trebuie să fie exercitate de toate organele de conducere ale băncii, conducătorii de departamente, direcţii şi secţii, precum şi de conducătorii secţiei de cadre sau a direcţiilor specializate în lucrul cu personalul. Sub incidenţa managemenului personalului astfel organizat cad absolut toţi angajaţii băncii.

Loading...