1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Având o istorie îndelungată, un patrimoniu cultural de excepţie, Italia s-a impus în Europa şi ca o putere economică. Principalii indicatori socio-economici ai economiei italiene se prezintă astfel (anul 2000):[1]

  • aproximativ 58 milioane locuitori populaţie şi 294000 km2 suprafaţă;
  • GDP: 1163 miliard USD, GDP per capita 20170 USD anual;
  • speranţa de viaţă 78 ani;
  • structura GDP pe sectoare economice: industrie 26%, servicii 71%, agricultură 3%;
  • serviciile acoperă 62% din locurile de muncă iar agricultura 6%;
  • turismul aduce încasări formidabile la bugetul de stat, anual vizitează Italia circa 57 milioane de turişti (40 – 50 miliarde. Euro);
  • aproximativ 25% din GDP este estimată „economia la negru/gri”, cel mai ridicat procent din UE;
  • rata anuală a inflaţiei 2-3%, iar rata medie a şomajului 11-12%, deci un şomaj destul de accentuat;
  • importă aproximativ 80% din necesarul de petrol şi gaze naturale, 80% din energia electrică necesară;
  • telefonie mobilă: 74% din populaţie, PC-uri 15% din total, Internet 24% etc.

Şi-n cazul Italiei, procesul de privatizare (1990) a inclus sectoare mari precum Telecom

Italia, bănci şi asigurări, petrol şi gaze, electricitate, autostrăzi, industria de apărare etc.

Forţa de muncă din firmele italiene este bine calificată, urmează programe de training în diverse forme. Activitatea de R&D este susţinută de stat prin intermediul unor institute şi universităţi; se adaugă sectorul privat din cadrul companiilor (per ansamblu sub 2% din GDP anual); există 42 universităţi de stat şi şase universităţi particulare, pe domenii, preferinţa tinerilor fiind dreptul, economia şi ştiinţele inginereşti. În activitatea de R&D se colaborează strâns universităţi-firme private direct şi prin „parcuri tehnologice”: biotehnologii, comunicaţii, IT etc.; se consideră că Bologna este universitatea cea mai veche din Europa (1088)

 

 

[1] Sandra Anderson ş.a. Editors – Business The Ultimate Resourses, Bloomsbury Publishing, Plc, London, 2002

Loading...