1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Diferenţa între managerul şi leaderul unui grup de oameni, a unei structuri organizatorice – inclusiv de tipul MNC europene – rezidă în experienţa, cunoştinţele, perceperea, abilitatea unei persoane de a suprapune autorităţii formale conferite o autoritate informală. Astfel spus, nu orice manager ce deţine o poziţie atribuită în organizarea unei firme devine automat sau implicit şi un leader informal al grupului de salariaţi din subordine.

Competenţele, spiritul de echipă stilul de management aplicat, farmecul personal în a atrage alţi membri în echipă etc. – sunt caracteristici curente ale leadership-ului modern. Prin urmare, atunci când aplică un leadership potrivit, managerii unei firme sunt factorul decisiv ce va promova firma către succes şi prosperitate.

            A face faţă cu succes mediului schimbător în care evoluează cariera unui manager de MNC necesită o învăţare continuă, o adaptare la influenţele globalizării, la membrii echipei din care face parte fiecare decident; se discută de multiple paradoxuri ale leadershipului conform tabelului nr. 12.3.:

Tabelul nr. 12.3. Paradoxurile leadershipului

Nr. crt.

Paradoxuri

A

B

0

1

2

1

Să fii capabil să construieşti relaţii strânse cu personalul subordonat

...dar să păstrezi „distanţa” potrivită faţă de aceştia

2

Să fii capabil să conduci (să fii „leader”)

…dar să rămâi cu „picioarele” pe pământ

3

Să ai încredere în personalul din subordine

…dar să fii vigilent asupra activităţii lor

4

Să fii tolerant faţă de ceilalţi

…dar să asiguri funcţionarea normală a echipei

5

Să ai în vedere tot timpul realizarea obiectivelor compartimentului condus

…dar să fii loial intereselor firmei în ansamblul său

6

Să-ţi programezi riguros bugetul de timp

…dar să fii flexibil în aplicarea programului

7

Să-ţi exprimi propriile opinii în mod direct

…dar să fii diplomat

8

Să fii un vizionar

…dar să manifeşti simţul realităţii

9

Să încerci să construieşti consensul

…dar să fii capabil să-l „spargi” când este nevoie

10

Să fii dinamic

…dar să fii şi reflexiv, cugetat

11

Să fii sigur pe tine

…dar să fii şi umil

Sursa: adaptat după O. Nicolescu – Management Comparat, Ed. a II - a, Ed. Economică, 2001

Loading...