1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

În Germania, sindicatele şi asociaţiile patronale se organizează pe ramuri ale economiei; relaţiile sindicate-patroni au la bază legea şi contractele încheiate prin negocieri. Cu privire la pregătirea managerilor în Germania, amintim:

  • există mai multe niveluri de angajare şi promovare pe post pentru managerii inferiori (ucenic, muncitor calificat, maistru) şi managementul de mijloc; cerinţele pentru astfel de posturi se distribuie pe intervalul „studii primare – studii liceu”;
  • după terminarea liceului sau o şcoală tehnică echivalentă:
  • accesul la universităţi;
  • accesul la companii pe posturi modest salarizate;
  • în cadrul managerilor superiori, titularii sunt absolvenţi a unor universităţi (colegii) sau institute politehnice (4 ani); Tot în rândurile managerilor superiori întâlnim:
  • absolvenţi ai universităţilor pe domenii de lungă durată;
  • absolvenţi doctorat şi /sau Master 

După 1999, în Germania au început a se organiza studii tip MBA cu predare în germană/engleză; până la acest moment un master putea fi obţinut numai în străinătate (SUA, Anglia etc.). Conform unor studii întreprinse:

  • din totalul societăţilor pe acţiuni germane (uzual, firme mari şi medii) directorii aveau un doctorat în proporţie de 37%;
  • dintre cele mai mari 100 societăţi pe acţiuni germane: 53% dintre membrii conducerii superioare aveau un Phd; la Siemens: din 20 de directori 14 directori aveau doctorat; la Bayer: 10 din 12 directori aveau doctorat.
Loading...