1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

În ceea ce priveşte organigramele din companiile germane:[1]

- cel mai frecvent sunt organizate pe divizii sau funcţiuni;

- au un grad ridicat de centralizare a puterii/deciziilor;

- pondere redusă (30%) a funcţionarilor la nivel de top management;

- relaţiile informale şi comunicarea informală încep să predomine în managementul zilnic;

- planificarea şi controlul sunt relativ rigide şi centralizate.

În managementul curent, deciziile majore se adoptă prin negocieri în organisme colective: Consiliul Director, Consiliul de Administraţie etc. Există şi un organism colectiv de co-gestiune al firmei (Geshaftsfuhrer) ce include şi reprezentanţi ai salariaţilor.

Din punctual de vedere al formei juridice, companiile germane sunt constituite cel mai frecvent ca societăţi cu răspundere limitată sau societăţi pe acţiuni.

 

[1] Eugen Burduş – Management comparat, Editura Economică, 1998

Loading...