1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Structurarea treptată a ceea ce numim euromanagement derivă din evoluţia procesului de europenizare, evoluţie care după 1957 a înregistrat un trend relativ ascendent. Dincolo de diversitatea culturii europene, companiile şi instituţiile europene sunt localizate într-un context cultural ce are şi trăsături unitare; două dintre caracteristicile unitare devin în timp sursa avantajului competitiv pentru companiile europene:

  • un caracter permanent unitar de calificare şi educare a forţei de muncă; standardele impuse salariaţilor din Europa sunt cel puţin similare celor din SUA sau Japonia;
  • o piaţă de circa 500 de milioane de locuitori educaţi şi având venituri relativ ridicate; cererea solvabilă indusă de aceşti consumatori este superioară celei din SUA sau Japonia;

Pe măsură ce se reuşeşte a forma o convergenţă pe diferite valori fundamentale (instituţii democratice, drepturile omului, protecţia mediului ambiant, separarea puterilor în stat, educaţie şi cunoaşterea etc.) în aceeaşi măsură asistăm la un proces de europenizare a ţărilor membre; acest proces, deşi este foarte complex şi proiectat pe o durată lungă de timp, favorizează consolidarea euromanagementului, cel puţin prin antiteză cu situaţia din SUA sau Japonia;

Loading...