1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Realizarea obiectivelor strategice de inovare se face prin lucrări/ procese diverse, diferenţiate în raport cu scopul lor, care poate fi: asimilarea în fabricaţie a produselor noi sau de înnoire a tehnologiilor de fabricaţie, introducerea unor noi metode de gestiune sau schimbări ample ce acoperă întreaga organizaţie, cum sunt crearea unui sistem de management al calităţii sau sistem integrat de calitate-mediu-sistem de securitate şi sănătate în muncă. Utilizarea strategiei şi coordonarea la nivel înalt a acestor lucrări creează premisele eficienţei, asigurând ierarhizarea lor în funcţie de posibilităţile de realizare şi efectele asupra organizaţiei.

Dar fundamentarea deciziilor de realizare a unor schimbări nu este suficientă. Practica demonstrează că realizarea proceselor inovaţionale depinde de managementul fiecărui proces de schimbare.

Într-o defalcare grosieră, o acţiune de inovare poate fi descrisă ca un proces complex cu un termen de început şi unul de sfârşit, care cuprinde trei mari secvenţe: planificarea acţiunii, proiectarea/ elaborarea soluţiilor şi implementarea acestora (Fig.3). Dificultăţile în realizarea schimbării sunt determinate de faptul că desfăşurarea acestor secvenţe nu este liniară, delimitată strict în timp şi spaţiu: procesul este iterativ şi interactiv, fiind frecvente situaţiile în care soluţiile adoptate la un moment dat trebuie corectate într-o fază ulterioară.

 

 

Exemplul asimilării în fabricaţie a unor noi produse poate fi sugestiv în acest sens. Chiar şi în cazul asimilării pe baza licenţelor de fabricaţie, pot să apară numeroase probleme de armonizare a soluţiilor adoptate de proiectanţi, a materialelor prevăzute în documentaţia de proiectare etc., cu resursele de care firma dispune (tehnologiile existente în firmă, competenţele personalului) şi posibilităţile de aprovizionare etc. Această situaţie este de înţeles în condiţiile realizării succesive a proiectării produsului, proiectării tehnologiilor şi pregătirii fabricaţiei, şi determină reîntoarceri în proces, reconsiderarea unor soluţii, cu consecinţe negative asupra duratei şi costurilor de cercetare-dezvoltare-inovare. Mulţimea activităţilor, abordarea lor secvenţială, implicarea unor specialişti din compartimente diferite fac dificilă finalizarea cu succes a acestor procese.

Afirmaţia de mai sus este valabilă pentru orice inovare, având în vedere mulţimea activităţilor, interdependenţele complexe dintre ele, volumul resurselor antrenate şi caracterul de noutate al soluţiilor.

 

Soluţia aplicată în prezent este abordarea ca proiect a proceselor de schimbare şi aplicarea unor structuri, metode şi instrumente specifice managementului proiectelor.

Managementul proiectelor s-a conturat ca domeniu distinct al managementului în anii 80, cu aportul NASA; reprezintă un sistem managerial ce presupune principii, reguli, structuri, metode şi instrumente utilizat la iniţierea, planificarea, execuţia şi încheierea unui proiect.

Avantajele principale ale managementului proiectelor sunt următoarele:

  • stabilirea clară a obiectivelor şi activităţilor de realizat;
  • coordonarea unitară a lucrării, realizată de managerul de proiect, căruia i se adaugă, după caz şi alte persoane, cu responsabilităţi definite;
  • organizarea pe echipe de proiect, grupuri pluridisciplinare care reunesc participanţii la realizarea proiectului; o astfel de structură favorizează comunicarea şi face posibilă abordarea sistemică a problemelor, reducând deficienţele (soluţii nepotrivite, aşteptări, comunicarea dificilă), ce apar obişnuit când participanţii la proces (specialişti în diverse domenii) intervin succesiv la rezolvarea problemelor;
  • antrenarea oamenilor la rezolvarea problemelor, stimularea creativităţii, care duc la rezultate mai bune şi asigură totodată dezvoltarea şi motivarea personalului;
  • folosirea unor instrumente moderne de planificare, monitorizare şi control care asigură optimizarea folosirii resurselor şi reducerea riscurilor asociate proiectului.
Loading...