1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Sintetizând comentariile anterioare, se poate spune că realizarea inovării în cadrul organizaţiei presupune actiuni sistematice de planificare, control şi îmbunătăţire continuă a inovării. Procesul este complex, vizează toate laturile activităţii şi implică personal din diverse compartimente ale firmei precum şi resurse din fara organizaţiei.

Responsabilitatea managementului cuprinde activităţile asociate managementului de la cel mai înalt nivel:

 • stabilirea strategiei şi obiectivelor referitoare la inovare;
 • planificarea schimbărilor, a programelor/ proiectelor care vor fi realizate;
 • crearea structurilor pentru inovare, stabilirea responsabilităţilor;
 • definirea proceselor şi reglementarea lor (proceduri, instrumente specifice);
 • analize de management;
 • comunicarea, crearea unei culturi favorabile inovării.

Managementul resurselor se referă la asigurarea resurselor necesare desfăşurării proceselor de CDI:

 • resursa umană – selecţia, instruirea, evaluarea capitalului uman, cu accent pe dezvoltarea şi stimularea creativităţii;
 • infrastructura pentru CDI – echipamente specifice necesare în laboratoarele de cercetare,;
 • resurse informaţionale - platforme de comunicare şi sisteme moderne de gestionare a datelor, etc.

Procesele de bază, dacă ne referim la inovare, se referă la:

-  realizarea programelor/ proiectelor de CDI, \

- protecţia proprietăţii intelectuale,

- transferul proprietăţii intelectuale.

 

Controlul şi îmbunătăţirea cuprinde:

 • acţiunile de monitorizare şi analiză a rezultatelor şi proceselor de schimbare pe fiecare program/ proiect de CDI şi pe ansamblul organizaţiei;
 • analiza datelor, pentru identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe şi îmbunătăţirea activităţii.

Managementul inovării este abordat distinct, în teorie şi practică, dar înţelegerea şi rezolvarea corectă a problemelor specifice acestui domeniu presupune utilizarea conceptelor şi metodelor altor domenii ale managementului, cu care este în strânsă legătură.

 

Bibliografie de bază

 1. Popescu, M., Managementul proceselor de cercetare-dezvoltare, Ed. Universităţii Transilvania din Braşov, 2002
 2. Hastbacka, M.A., Open Innovation: What’s mine is mine... What’s yours is mine too?, Technology Management Journal, 2004
 3. Chesbrouch, H., Reinventig R&D through Open Innovation, http://www.utdallas.edu
 4. Chesbrough, H., Open innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, 2003.
 5. *** Paths to success. Three ways to innovate your business model, IBM Institute for Business Value.
Loading...