1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Există două categorii de funcţionari consulari: funcţionari consulari de carieră şi funcţionari

consulari onorifici.711 In funcţie de categoria funcţionarilor consulari numiţi in calitate de şef al postului consular este determinată şi categoria posturilor consulare: un post consular de carieră este condus de un agent consular de carieră şi un post consular onorific este condus de un agent consular onorific.

In unele state (spre exemplu in Germania) se consideră că există o legătură permanentă intre

şeful de post consular onorific şi instituţia ca atare (postul consular onorific), din ce reiese că consimţămintul pentru infiinţarea unui consulat onorific este legat de acceptarea persoanei concrete in calitate de consul onorific. In caz de terminare a misiunii consulului onorific (decedare, renunţare la serviciul său, retragerea patentei sau exequaturului etc.) nu se admite geranţa interimară şi procedura de numire a unui nou consul onorific este echivalentă cu procedura de infiinţare a unui nou consulat onorific.

In alte state (Spania, Romania) se consideră că stabilirea posturilor consulare onorifice este independentă de procedura numirii şi admiterii şefului de post consular, din ce reiese că la un post consular onorific, odată infiinţat, va putea fi numit un alt şef de post consular, fără a relua intreaga procedură de infiinţare a postului consular onorific.712

Convenţia de la Viena din 1963 prevede că “fiecare stat este liber să hotărască daca va numi

sau va primi funcţionari consulari onorifici” (art. 68). Această regulă cu caracter facultativ a fost fixată in convenţie datorită faptului că unele state nu acceptă in general instituţia consulului onorific. Momentul principal care dirijează ne-acceptul menţionat este legat de determinarea

statutului juridic al posturilor consulare conduce de consuli onorifici.

Concomitent, Convenţia a determinat intr-un capitol special (capitolul III) regulile ce stabilesc regimul aplicabil funcţionarilor consulari onorifici şi posturilor consulare conduse de ei.

Astfel, in art. 58 se precizează că posturilor consulare conduse de consuli onorifici li se aplică dispoziţiile articolelor 28 (inlesniri acordate postului consular), 29 (folosirea drapelului şi a stemei naţionale), 30 (obţinerea de localuri), 34 (libertatea de deplasare), 35(libertatea de comunicare), 36 (comunicarea cu cetăţenii statului trimiţător), 37 (informaţii in caz de deces, tutelă sau

curatela, de naufragiu sau accident aerian), 39 (drepturi şi taxe consulare), 54 (obligaţiile statelor terţe), 55 (respectarea legilor şi regulamentelor statului de reşedinţă). in articolele 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 se prevede protecţia localurilor consulare, scutirea fiscală a localurilor consulare, inviolabilitatea arhivelor şi documentelor consulare, scutirea vamală, procedura penală şi

protecţia funcţionarului consular onorific, scutirea de inmatriculare a străinilor şi de permise de şedere, scutirea de prestaţii personale.

Articolul 58 (p.3) al Convenţiei de la Viena din 1963 dispune că “privilegiile şi imunităţile

prevăzute in prezenta convenţie nu sint acordate membrilor familiei unui funcţionar consular

onorific sau unui angajat consular care este angajat intr-un post consular condus de un funcţionar consular onorific”.

Schimbul de valize consulare intre două posturi consulare situate in ţări diferite şi conduse de funcţionari consulari onorifici este admis numai sub rezerva consimţămintului celor două state de reşedinţă.

Loading...