1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Culturile întreţin diverse stereotipuri legate de gen. Aceste mărci culturale se diseminează şi la nivel organizaţional, impunând atitudini, valori obiectivate în comportamente. De pildă, stereotipurile culturale cele mai frecvente despre bărbaţi, având caracter cvasiuniversal, confirmat de studiile transculturale sunt: agresivitatea, stăpânirea de sine, răceala, ambiţia, competitivitatea, obiectivitatea, raţionalitatea, independenţa şi dominarea. În schimb femeile sunt orientate spre sentiment, grijă, aspectul exterior, dependenţă şi locvacitate.

Deşi aceste stereotipuri pot fi atenuate în funcţie de educaţie, cultură sau poziţia socială, ele rămân active şi practicate chiar şi de cei ce le conştientizează sau le teoretizează. Cert este că ele sunt pozitive relativ la bărbaţi şi negative relativ la femei, fiind întreţinute şi perpetuate încă din primele faze de socializare, prin educaţie, prin norme şi valori insuflate de timpuriu, prin mass media care structurează aşteptările legate de rol. Cu toate eforturile de transcendere a clişeelor tradiţionale, în ciuda dezvrăjirii imaginarului dedicat genului, „subzistă încă deosebiri marcante între cele două sexe: băieţii sunt încurajaţi în a fi competitivi, performanţi, în a-şi asuma independenţa şi dominanţa, pe când pentru fete se induce nevoia de a fi bune soţii şi mame, delicate şi grijulii" (Petru Iluţ, 2000, p. 185).

Clasificăm anumite culturi ca fiind masculine sau feminine pornind de la aceste stereotipuri culturale. Ele nu fac altceva decât să reproducă, în registrul organizaţional, clişeele culturale prinse în viaţa socială.

Pentru stabilitate, bărbaţii se regăsesc în sfera productivă, în regii autonome de importanţă naţională, în serviciul militar şi în unele funcţii publice, iar femeile se află în sfera relaţiilor publice, în publicitate şi în departamente de gestionare a personalului. După cum observă autorii lucrării Cum să stăpâneşti managementul la perfecţie (2003, p. 452), este importantă recunoaşterea complementarităţii dintre genuri:

Astfel, femeile percep stimuli senzoriali interni şi sociali externi mai difuzi - au auz mai fin, vedere mai bună de noapte şi periferică, sunt mai sensibile la schimbările de volum ale sunetelor, la atingere, durere, supărările altora şi limbajul gesturilor, în timp ce bărbaţii percep mai bine stimulii externi obiectivi - au metabolismul mai rapid, vedere mai bună de zi şi în perspectivă, timp mai mic de reacţie la obiecte în mişcare, mai mare abilitate spaţială, direcţională şi mecanică, sunt mai hotărâţi, mai agresivi şi mai competitivi.

Pentru manageri, bărbaţi sau femei, cunoaşterea trăsăturilor native şi de personalitate este esenţială; carenţele cunoscute pot fi compensate prin calităţi la fel de puternice. În timp ce bărbaţii trebuie să facă efortul de a-şi dezvolta latura relaţională, femeile manageri trebuie să-şi propună să se aplece mai mult asupra obiectivelor.

Loading...