1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Necesitatea aprecierii personalului sau a evaluării performanţelor în muncă, indiferent de domeniul de activitate, a dus, în cele din urmă, la elaborarea a numeroase metode şi tehnici de apreciere a personalului sau la apariţia sistemelor de evaluare a performanţelor.

În prezent, metodele şi tehnicile de apreciere utilizate sunt repartizate în funcţie de context, de circumstanţele specifice în care se face evaluarea.

Acţiunea de evaluare se poate face în funcţie de o serie de elemente

 1. Productivitatea muncii. Măsurile care se referă la producţie privesc două aspecte ale muncii: cantitatea şi calitatea. Ele sunt importante pentru că se pretează, de obicei, la o notare obiectivă. Calitatea muncii este măsurată în funcţie de două elemente esenţiale: precizia şi absenţa defectelor sau erorilor la produsul realizat.
 2. Datele personale constituie o categorie importantă de elemente care pot fi luate în considerare în evaluarea performanţelor profesionale. De fapt, problema este centrată pe comportamentul persoanei în contextul activităţii de muncă. Cât timp o persoană a absentat de la muncă, numărul de întârzieri, al reclamaţiilor pe care le-a acumulat, fluctuaţia etc., toate acestea pot la fel de bine defini şi deosebi un individ eficient profesional de unul ineficient.
 3. Aprecierile sau evaluările periodice sunt cel mai frecvent întrebuinţate drept criteriu al eficienţei profesionale în practica organizaţională, cât şi în cercetări. Frecvenţa lor de utilizare predomină, fiind preferate.

O evaluare trebuie să aibă în vedere cel puţin trei lucruri:

 1. o sursă de informare, de preferinţă rezultatul unei observări sau o fişă de înregistrare a evenimentelor care fac obiectul aprecierii;
 2. organizarea şi rememorarea informaţiilor necesare acţiunii de evaluare;
 3. evaluarea cantitativă a evenimentelor rememorate pe baza unor reguli bine precizate (Guion, 1998, după Pitariu, 2000).

Există mai multe clasificări a metodelor de apreciere a performanţelor. O taxonomie ar putea fi următoarea:

► Scale de evaluare:

 • Scale grafice;
 • Scale de evaluare cu paşi multipli;
 • Scale standardizate;
 • Scala pe puncte.

► Sisteme de comparare a persoanelor:

 • Sistemul de ierarhizare pe baza ordinei de merit;
 • Sistemul comparării pe perechi;
 • Sistemul distribuirii forţate;
 • Sistemul comparării între grupuri.

► Liste prescalate:

 • Metoda intervalelor aparent egale;
 • Metoda evaluărilor sumative.

► Descrieri comportamentale:

 • Scale de evaluare cu ancore comportamentale (SEAC);
 • Scale de evaluare standard mixate (SESM);
 • Scale de observare a comportamentului (SOC);
 • Scale comportamentale rezumative (SCR).

► Alte tipuri de scale şi tehnici de evaluare:

 • Evaluarea prin alegere forţată;
 • Tehnica incidentelor critice;
 • Listele de responsabilităţi;
 • Notarea binară;
 • Metoda Zapan de apreciere obiectivă a personalităţii;
 • Tehnica ’’feed-back 360˚’’.(Pitariu, 2000)
Loading...