1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Problema fundamentală care se pune este ca managementul european să devină pe deplin competitiv cu modelele american şi japonez. Pentru aceasta este nevoie să fie îndeplinite condiţiile „unităţii în diversitate”, singura soluţie în amplificarea capacităţii competitive cu acestea.

La numeroasele şi temeinicele argumente care susţin necesitatea creării unui model de management european, unii specialişti1 fac obiecţii, sistematizate în felul următor: conceptul de constituire a lumii pe blocuri economice sau alianţe politice contravine nevoii unei strategii globale; marile companii europene au mai mult o identitate naţională, caracterul european provenind doar din folosirea unor specialişti sau manageri din mai multe ţări europene;existenţa unei tendinţe spre internaţionalizare la companiile europene;posibilitatea apariţiei unor conflicte de interese în interiorul economiei europene, ca urmare a diferenţelor de ritm în procesul de internaţionalizare a diferitelor laturi ale economiei ţărilor europene.

Constatăm că obiecţiile enunţate anterior sunt legate în principal, în primul rând, de concepţia potrivit căreia internaţionalizarea este mult mai importantă decât constituirea unei identităţi europene şi, în al doilea rând, de susţinerea că originea naţională are adesea o importanţă considerabilă pentru avantajul competitiv al unei companii.

Problema esenţială care se află în dezbatere este aceea a unui model cultural de management, în cazul nostru - european.

Pledând pentru necesitatea şi posibilităţile unui management european, K. Turley şi H. Wirdenius susţin că diferenţele dintre experienţa şi teoria în domeniul managementului din Europa şi cele din SUA şi Japonia fac necesară şi posibilă o alternativă a managementului european.

Un punct de vedere asemănător regăsim şi la profesorul Jules J. J. Van Dijek care susţine că un model cultural de management poate fi aplicat la o naţiune precum cea japoneză, care are o istorie unică, dar este posibil să se distingă şi o serie de valori care pot fi considerate „europene”, care să constituie fundamentul conturării unui model de management care să se regăsească, dacă nu în totalitate măcar în linii generale, în toate ţările europene, constituindu-se astfel ca o alternativă la managementul din SUA şi Japonia.

Condiţia majoră pe care o pune autorul citat este de a găsi acele valori, norme şi comportamente care sunt specifice modului de viaţă european.

Preocupat de crearea unui model de management European B. Strumpel, a studiat valorile şi comportamentele specifice modului de viaţă european şi le-a identificat prin prisma caracteristicilor comune ale ţărilor europene. În final, a scos în evidenţă o serie de concluzii pe care le redăm mai jos:

  • sistemele politice democratice din ţările europene dezvoltate promovează noi elemente şi forme democratice de participare a indivizilor şi grupurilor la întreaga viaţă economico - socială;
  • se constată la numeroase ţări europene, şi mai ales la cele nordice, o dezvoltare economică tehnologică ridicată, însoţită de participarea indivizilor, grupurilor şi organizaţiilor la reconsiderarea regularizării morale, la impactul acesteia în domeniul economic, social şi politic;
  • se manifestă în contextul european şi mai ales în ţări ca Danemarca, Olanda, Germania, o amplificare a relaţiilor sociale multiple în afara muncii şi familiei, între parteneri, asociaţiipe baza creşterii valorii autorealizării are loc o egalizare a şanselor pentru tot mai mulţi oameni, indiferent de ţara de origine;
  • au loc schimbări şi în calitatea vieţii, care tinde să devină „o nouă religie”, context în care valori ca pacea, drepturile omului, protecţia mediului natural, lupta împotriva sărăciei reprezintă noi puncte de vedere în orientarea cetăţenilor ţărilor europene, mai ales occidentale, care poate avea semnificaţia unei noi dimensiuni morale.

Din cele de mai sus rezultă că specialiştii preocupaţi de definirea unui model distinct de management european consideră că acesta se poate dezvolta numai dacă va avea la bază valori şi componente specifice modului de viaţă european.

Loading...