1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Pentru a crea o imagine simplă asupra domeniului în care va avea loc schimbarea, McCalman şi Paton (1992) propun un spectru de schimbare.

Acest model nu doreşte să lase impresia că o schimbare „Hard" în care rnediul are o variabilitate şi complexitate redusă cu o componentă preponderent orientată spre sistemul tehnic este mai simplă de implementat comparativ cu una „soft”. Schimbarea mecanicistă poate reprezenta o problemă pur inginerească clară, cu obiective şi constrângeri uşor de cuantificat, care se desfăşoară într-o perioadă de timp bine determinată. Şi în acest caz omul va fi implicat însă mult mai puţin în comparaţie cu situaţia în care relaţiile interpersonale şi răspunsul emoţional sunt predominante.

Modelul din figura 5.2 reprezintă un cadru generic de analiză a drumului ce trebuie parcurs între situaţia actuală şi situaţia dorită după schimbare.

În faza de definiţie trebuie:

  • specificate problemele şi/sau elementele ce vor fi afectate;
  • formularea obiectivelor ce trebuie atinse, constrângerile ce stau în calea succesului;
  • stabilirea criteriilor de performanţă ce vor fi urmărite pentru fiecare obiectiv în parte.

Faza de evaluare se compune din trei etape:

  • identificarea unor opţiuni sau soluţii;
  • alegerea unei metode corespunzătoare de evaluare a acestora;
  • evaluarea propriu-zisă.

Cea de a treia fază, implementarea, constă în dezvoltarea unor strategii de implementare şi consolidarea procesului de schimbare.

Fiecare fază poate fi dezvoltată printr-un proces iterativ atât în cadrul ei, cât şi în cadrul unui ciclu utilizând feed-backul primit de la fiecare fază în parte.

Loading...