Pin It

Acest stadiu generic de dezvoltare poziţionează firma în funcţie de gradul de implicare a furnizorilor. Variabila care realizează această cuantificare consideră atât frecventă raportată de implicare a furnizorilor cât şi părerea exprimată de conducerile firmelor din eşantion asupra utilităţii acestui proces.

Interviurile cu managerii IMM din România care au participat în sondaje au relevat calitatea slabă a materialelor din România şi inaccesibilitatea la materialele din import datorită puterii scăzute de cumpărare a populaţiei.