1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

In cadrul acestui contract se transmite in folosinta de catre locator catre chirias si membrii familiei chiriasului o incapere de locuit, iar chiriasul si familia acestuiea se obliga sa foloseasca spatiul conform destinatiei, sa asigure integritatea lui si sa achite in modul si termenul stabilit in contract chiria, care reprezinta plata pentru folosinta.

Acest contract sinalagmatic, consensual, cu titlu oneros, comutativ, cu executare succesiva, real, translativ de folosinta.

In calitate de incapere pentru locuit poate fi orice incapere separata care intruneste conditiile de fapt si de drept pentru a deveni obiect al contractului dat. Acest contract este reglementat de catre codul cu privire la locuinte al RM (RSSM - 1983 cu modificarile ulterioare, dar pastrinduse notiunile initiale de ordin general).

Conform Codului dat sint in cadrul fondului locativ se include 4 tipuri de incaperi de locuit si anume:

  1. In fondul locativ de stat se include casele de locuit si incaperile de locuit ce apartin statului
  2. Fondul locativ obstesc care contine casele de locuit si incaperile de locuit din alte case

Obiectul contractul de inchiriere a spatiului locativ are 2 laturi, sau alt fel spus are un dublu inteles fiindca pe de o parte este spatiul locativ, iar pe cealalta parte este vorba de chirie.

In cadrul acestui contract se pune accent pe notiunea de spatiu locativ care trebuie sa intruneasca toate conditiile stricte in ce priveste izolarea spatiului, intrarea aparte din coridor (camine), sau intrarea de o parte in casele care se afla la sol. Spatiul de locuit este doar incaperea prevazuta de a locui in sensul direct al cvintului.

Daca prin spatiul prevazut pentru locuit se trece dintr-o odaie in alta, aceasta incapere nu poate fi socotita ca obiect - spatiu locativ izolat. In ce priveste chiria, sau plata reprezinta suma de bani pe care chiriasul o achita pentru folosirea incaperei.

Serviciile comunale sau plata pentru intretinere nu face parte din plata pentru chirie.

Chiria este o suma fixa, iar platile pentru intretinere se fac conform tarifelor si volumului consumat de chirias (gaz natural, lumina, apa).

Administratia fondului obstesc si a celui de stat stabilesc cuantumul chiriei in dependenta de cheltuielile de administrare, cheltuielile legale de reparatie capitala, de intretinere a blocurilor sau spatiilor locative cit si alte cheltuieli conform legii in vigoare ce tin de obligatiile acesteia.

Termenul contractului de inchiriere a spatiului locativ

In cadrul fondului de stat, termenul contractului se incheie, sau este egal cu o masura de timp nelimitata, cit si in fondul de stat obstesc sau public. De regula in casele departamentare ale intreprinderilor, organizatiilor din principalele ramuri ale economiei nationale, institutiilor de stat sau obstesti , termenul contractului este determinat de termenul in care persoana data se afla in relatii de munca cu organizatia sau institutia data.

In ce priveste stabilirea termenului in ordinul de primire a spatiului locativ, se indica conditiile de atribuire a spatiului catre persoana data si membrii familiei acesteia si termenul de activitate daca este vorba de casele departamentare, institutii s.a.

Drepturile si obligatiile partilor in cadrul contractului de inchiriere a spatiului locativ

Deoarece este un contract sinalagmatic drepturile si obligatiile sint reciproce Chiriasii sint obligati sa intretina spatiile locative acordate ca buni proprietari conform destinatiei, respectind regulile, sanitare si de folosire, cit si regulile de convetuire.

Ei sint obligati de a folosi in mod rezonabil energia electrica, apa, gazul s.a. conform legii cu privire la inchirierea spatiului locati.

Obligatiile de baza ale chiriasului consta in respectarea regulelor de securitate ale incaperei in ce priveste inundatiile, incendierea incaperilor; efectuarea reparatiilor curente; asigurarea integritatii; pastrarea curateniei si a ordinei si in celelalte spatii pe care le foloseste, sau care sunt comune cu alti chiriasi. Nu are dreptul chiriasul sa schimbe stilul sau arhitectura (la fasade), sau sa faca careva reconstructii in interior, care ar duce la slabirea constructiei capitale; nu are dreptul sa extinda neautorizat suprafata instalatiilor de incalzire. Sa respecte regimul de sunete conform codului contraventional al RM. Sa foloseasca in modul prevazut conductele pentru gunoi

Modificarea contractului de incheriere a spatiului locativ

Deoarece este un contract consensual si comutativ el poate fi modificat la

propunerea uneia si cu acordul celeilalte parti.

Conform codului cu privire la locuinte, poate modifica contractul administratorul, in cazul reunirii chiriasilor intr-o singura familie, in cazul recunoasterii in calitate de chirias altui membru al familiei date, in cazul retragerii spatiului de locuit, daca este folosit pentru venituri ne provenite din munca .

Mai poate fi modificat contractul in cadrul impartirii incaperii de locuit, la cerinta membrilor chiriasului, in acest caz se cere consimtamintul tuturor membrilor familiei lui si a chiriasilor.

Daca in locuinta din fondul obstesc se elibereaza o odaoie, se aduce la cunostinta administratorului si asupra spatiului dat se incheie un nou contract cu un alt chirias ce sta la rind modificinduse contractul anterior.

Particularitatile contractului de inchiriere a spatiului locativ in fondul privat. In cadrul fondului privat in calitate de locator este proprietarul sau o alta persoana imputernicita sau abilitata cu acest drept de catre proprietar si in calitate de proprietar poate fi atit persoana fizica cit si persoana juridica. Obiectul contractului sint incaperile separate ce intrunesc toate conditiile de fapt si de drept si nu dauneaza sanatatii in ce priveste situatia sanitara, vecinatatea lor si alte prevederi legale.

Termenul contractului se stabileste de catre parti si poate fi atit determinat cit si fara termen, insa conform prevederilor generale, daca este mai mare de 3 ani trebuie sa se inregistreze la Oficiul Cadastral Teritorial. Forma contractului este scrisa, si se inregistreaza contractul la administratia publica locala.

Pretul contractului este stabilit de catre parti de iure, dar de facto este stabilit de locator si acceptat de chirias.

In cazul cind este necesar sa se efectuiesze reparatia capitala in spatiul inchiriat pentru un timp mai indelungat se respecta si se aplica Legislatia Locatiunii, la fel si reparatia curenta.

In cazul cind decedeaza chiriasul, locatorul este obligat pe termenul ramas sa incheie contractul cu unul din membrii famieliei chiriasului, ceia ce inseamna modificarea contractului de inchiriere a spatiului de locuit, deoarece se schimba una dintre parti, adica chiriasul.

Spatiile locative cu destinatie speciala pot fi spatiile de serviciu care pot fi amplasate in casele fondului locativ (lacatusii, electricienii care activeaza la locul dat). Se acorda doar persoanelor care au dreptul de a primi spatiul locativ de serviciu. Repartizarea in cadrul acestui fond, poate fi la dorinta partilor, daca este spatiu privat, sau daca este fondul obstesc sau de stat prin acordarea de spatiu de locuit in baza ordinului de repartitie. Termenul contractului este egal cu termenul angajarii persoanei in cadrul serviciului dat.

Loading...