Pin It

1 Principii de bază

            Particularităţile procesului de producţie în construcţia de maşini implică respectarea următoarelor principii de bază în determinarea capacităţii de producţie:

 1. capacitatea de producţie a întreprinderii se determină numai în funcţie de unităţile de producţie de bază (turnătorie, forjă, prelucrări mecanice, montaj, asamblare). Restul unităţilor productive, cum ar fi cele auxiliare (sculerie, reparaţii şi întreţinere etc.), de deservire (transport şi depozitare) şi anexe (colectarea şi transportul deşeurilor) pot influenţa, de la caz la caz, doar asupra gradului de utilizare a capacităţii de producţie;
 2. determinarea capacităţii de producţie a întreprinderii se începe cu efectuarea calculelor la nivel inferior (locuri de muncă, grupe de maşini unelte) şi se continuă, succesiv, cu stabilirea capacităţii de producţie la niveluri superioare (ateliere, secţie);
 3. stabilirea capacităţii de producţie a fiecărei verigi superioare se face în funcţie de capacitatea de producţie a unităţilor componente principale (conducătoare) cu explicitarea locurilor înguste;
 4. la determinarea capacităţii de producţie se admite existenţa unui grad de asigurare normal al unităţilor de producţie cu resurse materiale şi umane, fără a se lua în considerare deficienţele de orice natură;
 5. capacitatea de producţie are un caracter dinamic, ceea ce implică recalcularea ei în timp.

2 Factori de influenţă

Factorii care au influenţă asupra mărimii gradului de folosire a capacităţii de producţie se grupează în două mari categorii, în funcţie de modul cum acţionează în cadrul procesului de producţie:

 1. factori care influenţează mărimea capacităţii de producţie (creşterea sau scăderea acesteia);
 2. factori care acţionează asupra gradului de utilizare a capacităţii de producţie.

 

 1. Din categorie factorilor care influenţează mărimea capacităţii de producţie (creşterea sau scăderea acesteia) fac parte:
  • valoarea fondurilor de investiţii pentru dezvoltare şi reutilarea unităţilor de producţie;
  • mărimea parcului de utilaje şi nivelul tehnic al acestora (ritmul de înlocuire a maşinilor unelte uzate fizic şi moral);
  • mecanizarea şi automatizarea proceselor de producţie;
  • introducerea şi extinderea procedeelor tehnologice noi;
  • concentrarea, profilarea şi specializarea producţiei.

 

 1. Din categorie factorilor care acţionează asupra gradului de utilizare a capacităţii de producţie se pot evidenţia:
 • regimul de lucru (zile lucrătoare anual, numărul de schimburi lucrate pe zi, durata pauzei);
 • durata reparaţiilor planificate ale utilajelor, probabilitatea de avarii;
 • abaterea de la sortimentul de producţie optim sau de la profilul unităţii respective;
 • modificarea formelor, dimensiunilor şi calităţii materialelor semifabricatelor şi pieselor finite, faţă de cele prescrise în documentaţia tehnică;
 • gradul de calificare a forţei de munbcă;
 • lichidarea locurilor înguste, cooperarea activă între locurile de muncă şi unităţile productive în scopul utilizării eficiente a tuturor disponibilităţilor existente.