1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Sistemul informaţional, parte integrantă a procesului de management îndeplineşte trei funcţii importante în cadrul acestuia.

Funcţia de documentare a sistemului informaţional constă în faptul că este de natură să asigure fondul de informaţii utilizat de personalul organizaţiei în perfecţionarea pregătirii profesionale, pe de o parte, precum şi în procesul de fundamentare şi elaborare a deciziilor, pe de altă parte.

Funcţia decizională constă în aceea că sistemul informaţional asigură elementele informaţionale necesare fundamentării şi adoptării deciziei.

În realitate, decizia managerială este rezultatul unui proces laborios de culegere, înregistrare, transmitere şi prelucrare a informaţiilor.

Funcţia operaţională se manifestă prin aceea că sistemul informaţional asigură concretizarea deciziilor manageriale.

Cu alte cuvinte, ansamblul informaţiilor care circulă în sistemul informaţional al sectorului public, circuitele şi fluxurile informaţionale contribuie în mod efectiv şi eficient la explicarea şi înţelegerea corespunzătoare a conţinutului deciziilor manageriale, facilitând astfel punerea lor în executare de către cei cărora le sunt adresate.

Loading...