1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Circuitele financiare, ca parte a circuitelor economice, se constituie prin interacţiunea fluxurilor născute din operaţii în care intervin resurse pecuniare afectate nevoilor pe orice perioadă.

O operaţiune nu conţine circuite financiare decît dacă ea face să intervină o mişcare pecuniară în contrapartida unui activ financiar transmisibil pe o piaţă. Se exclud din sfera circuitelor financiare:

- creditul comercial sau compensările dintre întreprinderi; - contractele de asigurări de bunuri sau de viaţă, deoarece creanţele acestora nu sunt transmisibile, deşi ele nu sunt neutre asupra formării echilbrului financiar. Circuitul financiar - reprezintă fluxul de lichidăţi determinat de diferite decizii financiare şi exprima relaţii dintre diverşi agenţi economici.

Funcţionarea circuitelor financiare face necesară intervenţia a 4 categorii de agenţi economici:

  1. Acţionarii - sunt deţinătorii de titluri, proprietarii societăţilor comerciale ce- şi asumă riscul de capital şi de remuneraţie şi urmăresc maximizarea valorii titlurilor şi a remuneraţiei în contextul riscului asumat.
  1. Conducătorii (managerii) - sunt cei ce-şi asumă obligaţia de a gestiona averea acţionarilor conform intereselor acestora.

Există un sistem de control ce face ca managerii să nu se poata abate de la o gestionare responsabilă faţă de acţionari deoarece ei sunt mandataţi ai acestora.

  1. Creanţierii (creditorii întreprinderii) - îşi asuma nişte riscuri, motiv pentru care pretind o remuneraţie corespunzătoare capitalului lor. Remunerarea acestora nu ţine seama însă de rezultatele activităţii întreprinderii, astfel că dobanda la împrumut trebuie plătită indiferent că întreprinderea are profit mare sau mic.

Riscurile creanîierilor pot fi:

  • risc de dobîndă
  • risc de inflaţie
  • risc de faliment al debitorilor, s.a.
  1. Statul (aici se include şi Banca Naţională) - ca participant în circuitele financiare intervine la diferite nivele prin politica fiscală şi oferta de capital, influienţînd comportamentul celorlalţi participanţi.

Oferta de capital - se referă la dobanda la refinanţare (cand o bancă comercială se imprumută de la Banca Naţională).

Sistemul fiscal promovat de către instituţiile statului poate stimula/descuraja anumite categorii de operaţii economice sau agenţi economici.

Remunerarea capitalului investit produce efecte fiscale atît pentru întreprinderi cît şi pentru aducătorii de capital.

Intervenţia statului prin oferta de capital - statul are o influienţă puternică asupra ofertei plasamentelor financiare intervenind în stabilirea ratei dobînzii.

Anumite tipuri de operaţii sau diverşi agenţi economici pot avea condiţii privilegiate prin credite ieftine deschiderii de ajutoare diverse sau subvenţii.

Loading...