1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Pin It

Instrumentele financiare reprezintă elementele care dau impuls activităţii economico-financiare a întreprinderii şi prin intermediul cărora se asigură funcţionalitatea mecanismului financiar.

În procesul de implementare a politicii financiare a întreprinderii pot fi utilizate următoarele categorii de instrumente financiare:

  • operaţionale;
  • de realizare a funcţiei financiare;
  • funcţionale.

Din categoria instrumentelor financiare operaţionale fac parte: profitul, acţiunile, obligaţiunile, creditele bancare, angajamentele la termen şi creanţele întreprinderii.

Instrumentul de bază al reralizării funcţiei financiare a întreprinderii îl constituie portofoliul de active financiare, care reprezintă o mărime şi o structură a volumului de valori publice şi private achiziţionate de către întreprindere. Administrarea acestui portofoliu permite realizarea obiectivelor financiare ale întreprinderii legate de finanţările sale.

Din categoria instrumentelor financiare funcţionale le putem menţiona pe următoarele:

  • Bilanţul contabil;   
  • Tabloul de finanţare este tabloul alocărilor şi resurselor care explică variaţiile în cursul unei perioade de referinţă. Scopul elaborării tabloului de finanţare este de a explica formarea fondului de rulment şi relaţia lui cu soldul de trezorerie;
  • Bugetul de venituri şi cheltuieli - programul financiar al întreprinderii;
  • Situaţiile financiare ale întreprinderii.
Loading...