1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Conştientizarea nevoii de schimbare este un pas important în conturarea unui comportament viabil a unei organizaţii în mediul său de afaceri. Managerii de pe diferite niveluri ierarhice trebuie să fie capabili să meargă mai departe şi să operaţionalizeze schimbările ce se impun.

            În literatura şi practica managementului schimbării s-au conturat o serie de abordări care să ofere managerilor, liderilor, practicienilor o viziune asupra modalităţilor de acţiune astfel încât să se obţină rezultatele scontate.

            Chin şi Benne[1] au identificat mai multe strategii de schimbare pe care le-au grupat în trei mari categorii:

  • strategii raţional – empirice
  • strategii bazate pe putere
  • strategii normativ - reeducative

Strategiile raţional – empirice sunt strategiile ce se bazează pe o cunoaştere reală, adecvată a contextului schimbării de către iniţiatorii acestora. În acest caz, managerii, liderii sau alţi agenţi ai schimbării comunică deschis cu grupul din care fac parte, cu toţi cei ce vor fi afectaţi, sub o formă sau alta, de schimbările preconizate.

Strategiile bazate pe putere – sunt cele care au la bază utilizarea coerciţiei pentru a determina anumite persoane sau grupuri din cadrul organizaţiei să se conformeze schimbărilor proiectate de către managementul organizaţiei.

Strategiile normativ – reeducative – au în vedere structura socială a unei organizaţii, faptul că introducerea, acceptarea şi internalizarea schimbărilor necesită o schimbare de norme, de atitudini şi comportamente.

 

[1] Chin, R., Benne, D., General strategies for effecting changes in human systems, p. 22-43, Rinehart & Winston, New York, 1985

Loading...